Kompas voor duurzamer ondernemen

 • SMK. Partner voor verduurzaming

  SMK werkt al 25 jaar voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen.

  Op weg naar duurzaam

  Filmpje ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van SMK. Met informatie over onder meer hoe de ambitieuze duurzaamheidscriteria tot stand komen, die door het stakeholdersproces draagvlak hebben en (economisch) haalbaar zijn. 'Verduurzamen doe je niet alleen'.

  De professionele kennis, de door de Raad voor Accreditatie geaccepteerde SMK-certificatieschema’s met daaraan gekoppelde zorgvuldige werkprocessen en een zeer uitgebreide databank van duurzaamheids-criteria zijn unieke middelen die SMK inzet voor organisaties die ondersteuning zoeken op het brede gebied van verduurzaming, zoals:

  • Ontwikkelen van ambitieuze en objectieve duurzaamheidsnormen
  • Toepassen van certificering en keurmerken
  • Vorm en inhoud geven aan duurzaamheidsbeleid
  • Ontwikkelen van benchmarks
  • Toetsen van duurzaamheidssystemen en -keurmerken

  De voorbeelden onder het menu-onderdeel 'PROJECT PARTNER' geven meer informatie over gerealiseerde samenwerkingsprojecten.

  Neem vrijblijvend contact op voor wat SMK als duurzaamheidspartner voor uw organisatie kan betekenen.

 • Onafhankelijk duurzaamheidsplatform

  Het onafhankelijke duurzaamheidsplatform SMK is als volgt georganiseerd:

  Colleges van Deskundigen
  De Colleges van Deskundigen stellen objectieve criteria vast voor duurzamere productie en bedrijfsvoering. De Colleges zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van belanghebbenden. Die brede representatie waarborgt dat beleid en toetsing vanuit verschillende maatschappelijke belangen worden gewogen. > Meer informatie over de procesgang bij de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria

  SMK huisvest tevens de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC), die toetst of certificatiesystemen voor hout voldoen aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam hout.

  Team SMK
  Het compacte SMK-team van 14 professionals ondersteunt de drie Colleges en de Toetsingscommissie en overlegt met het bedrijfsleven en de overheid over de toepassing en toetsing van criteria en keurmerken. Als competent body certificeert het team EU Ecolabel producten en -diensten en vertegenwoordigt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de criteriaontwikkeling voor EU Ecolabel in Brussel. 

Nieuws

 • Milieukeur
  26-06-2017

  Forse groei Milieukeur, bedekte teelt zelfs 75%

  In 2016 was er een groei van 13% voor het Milieukeur areaal in de plantaardige sector (6.093 hectare). Dit nam toe per 1 juni 2017 naar 6.900 hectare; een groei t.o.v. 2016 van 15%.
 • Groen Label Kas
  22-06-2017

  GROEN LABEL KAS VERDUBBELT

  Het aantal meldingen van de bouw van een Groen Label Kas is meer dan verdubbeld. Deels te verklaren uit reguliere vervanging van kassen, maar ook uit de opleving van de economie én de verduurzamingsslag.
 • Milieukeur
  22-06-2017

  Groeninkoop zo duurzaam mogelijk; Utrecht lanceert 'duurzame drietrapsraket'

  Utrecht is voorloper als het gaat om de inkoop van duurzaam groen. De gemeente zet daarvoor de duurzame drietrapsraket in. In deze longread: hoe het werkt en wat erbij komt kijken.