Nieuws & Persberichten

Milieukeur

 • Milieukeur
  05-04-2016

  Milieukeur ondersteunt export van duurzamere bloembollen

  Om Nederlandse bloembollentelers te helpen hun producten in het buitenland te positioneren met de unieke duurzaamheidskenmerken van het Milieukeur certificaat, heeft Milieukeur Duitse, Engelse en Franse factsheets gepubliceerd. De factsheets gaan in op de duurzaamheidsvoordelen van telen volgens Milieukeur eisen, zoals een lagere milieubelasting door beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en energie, geen gebruik van neonicotinoïden en zorg voor de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit.
 • Milieukeur
  15-03-2016

  Teeltbedrijf de Wit & Zn: ‘Milieukeur versterkt onze marktpositie’

  In augustus 2015 behaalde het Noord-Hollandse teeltbedrijf de Wit & Zn. het Milieukeur certificaat voor zijn volledige bloemkoolteelt van 90 hectare. Duurzamer telen is niet alleen beter voor het milieu, ook je portemonnee en bedrijfsimago varen er wel bij, zo ondervinden de broers De Wit.
 • Milieukeur
  01-03-2016

  Milieukeur brandblusmiddelen internationaal geproduceerd en gewaardeerd

  Milieukeur is het enige Europese milieukeurmerk voor brandblussers en brandblusmiddelen. Vanuit Europese en nationale initiatieven wordt ‘duurzaam inkopen’ – zowel door overheden als het bedrijfsleven – gestimuleerd, en van steeds groter belang. Dat is de reden waarom diverse Europese fabrikanten produceren volgens de criteria van Milieukeur Brandblusmiddelen. Het gaat totaal om meer dan 80 producten van 14 bedrijven in België, Duitsland, Griekenland, Ierland, Nederland, Polen en Zweden.
 • Milieukeur
  17-02-2016

  Onaangekondigde Milieukeur ketencontroles

  Milieukeur is een betrouwbaar keurmerk. Om de betrouwbaarheid in de keten extra te borgen is SMK vorig jaar gestart met onaangekondigde ketencontroles van Milieukeur producten. De aanleiding daarvoor is dat afzetvolumes toenemen en afzetketens steeds complexer worden.
 • On the way to PlanetProof (Zakelijk) Milieukeur
  05-02-2016

  SMK werkt mee aan verduurzaming tuinbranche

  Tuincentra, verenigd in Tuinbranche Nederland, leveranciers van de sector, Stichting Natuur & Milieu en Centrum voor Landbouw en Milieu zetten gisteren hun handtekening onder het ‘Groene Brancheplan’ van Tuinbranche Nederland; SMK (directeur Gijs Dröge) was één van de mede-ondertekenaars als keurmerk-/certificeringsorganisatie.
 • Milieukeur
  04-02-2016

  Verlenging certificatieschema Milieukeur Dierlijke producten

  Het huidige certificatieschema Milieukeur Dierlijke producten (ei/leghennen, vleeskuikens, varkens en runderen/vleesvee) is geldig tot 1 februari 2016. Het College van Deskundigen agro/food heeft besloten om dit certificatieschema met een jaar te verlengen tot 1 februari 2017.
 • Milieukeur
  01-02-2016

  Milieukeur certificatieschema’s in Standards Map

  Milieukeur certificatieschema’s voor de plantaardige sectoren zijn opgenomen in de internationale vergelijkingssite Standards Map (www.standardsmap.org). Milieukeur maakt daarmee voor een breed en internationaal publiek transparant waar haar certificatieschema’s voor staan en op welke duurzaamheidsaspecten een Milieukeur gecertificeerd product scoort. Stardards Map is een onafhankelijke website en biedt inzicht en transparantie over de inhoud van een groot aantal internationale duurzaamheidskeurmerken, zoals Fairtrade, UTZ, Fair for Life, LEAF en biologisch.
 • Milieukeur
  29-01-2016

  Teler Baatje: “Markt vroeg om jaarrond Milieukeur veldsla”

  “Twee jaar geleden ben ik samen met mijn handelspartner Versland gaan onderzoeken of we Milieukeur konden halen”, vertelt Baatje. “Zij waren namelijk via groentesnijderij Hessing door Jumbo supermarkten gevraagd om een leverancier die het jaar rond veldsla met Milieukeur zou kunnen leveren."