Nieuws & Persberichten

Milieukeur voor ‘vitaminebommetjes’ van KG Fruit

Rik (links) en Domus de JongeDe kiwibessen van KG Fruit bv uit het Zeeuwse Kapelle zijn onlangs Milieukeur gecertificeerd. Voor het einde van dit jaar gaat Domus de Jonge, eigenaar van het fruitteeltbedrijf, de commerciële markt op met de kiwibes. “De certificering heeft daarbij zeker geholpen”, zo zegt hij.

De drang om zich te onderscheiden op de markt bracht Domus de Jonge, oprichter van KG Fruit, tot het kweken van de kiwibes. “Ik teel al bijna dertig jaar appels en peren en doe dat nog steeds, maar als ondernemer denk je altijd na over verbetering en vernieuwing van je producten en je bedrijf. Zo besloot ik de kiwibes toe te voegen aan ons assortiment. Het is een nog vrij onbekende fruitsoort, maar met een enorme potentie.”

"In goede aarde"
“De kiwibes is een lekker zoete vrucht, met veel vitamines en mineralen, een echt vitaminebommetje. En hij ziet er ook nog eens mooi uit. Drie jaar zijn we nu bezig met de ontwikkeling ervan. Dit fruit ‘valt in goede aarde’, klanten kopen het product vaak opnieuw. Daarom durfden we het dit jaar commerciëler aan te pakken. We brengen de kiwibes nu aan de man via Nature’s Pride, de grootste exoten importeur en exporteur van Nederland. Daar hebben we een langdurig samenwerkingsverband mee afgesloten. Nature’s Pride belevert supermarkten in heel Nederland en in het buitenland.

De Jonge oogstte dit jaar ongeveer 7.000 kilo kiwibessen, in de eerste week van september begon de pluk. Die opbrengst is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In 2014 vindt zelfs een verdrievoudiging plaats en de jaren erna ook weer. “Binnen vijf jaar moeten we op 70.000 tot 100.000 kilo kiwibessen kunnen komen", zegt de fruitteler.

“Deze stap lag voor de hand”
“Bij het vermarkten van ons product, past ook de certificering door Milieukeur”, vindt De Jonge. “Steeds meer afnemers vragen erom. Daarnaast is het voor ons gewoon vanzelfsprekend dat we een goed bedrijfsrendement combineren met bescherming van het milieu, met het benutten van de talenten van onze medewerkers en met een bijdrage aan de stabiliteit van de samenleving waarin wij werken en leven. Voor onze appels en peren hebben we jaren geleden al het internationale certificaat van GlobalG.A.P. verworven. De stap naar Milieukeur lag voor ons dus voor de hand. De systemen sluiten vrij naadloos op elkaar aan.”

Bespuiting niet nodig
Momenteel zijn er geen ziekten die een bedreiging vormen voor de teelt van kiwibes. De Jonge: “Dat scheelt natuurlijk enorm. De vruchten hoeven niet bespoten te worden. Het enige grote punt van aandacht, voor zowel telers van de kiwibes als voor SMK, is de vraag hoe lang we kiwibessen nog kunnen laten certificeren onder het Milieukeur eisenschema van houtig kleinfruit. Kiwibessen vragen namelijk om een intensieve bemesting, waardoor er een hoog percentage stikstof vrijkomt. De normen die daarvoor gelden moeten we eens goed samen onder de loep nemen. Misschien moet de kiwibes een eigen schema krijgen.”

Bij het vermarkten van ons product, past ook de certificering door Milieukeur
Terug naar overzicht