Nieuws & Persberichten

SMK

 • SMK
  26-09-2016

  Het nieuwe SMK e-magazine

  Over bloembollen, bijenhotels en een vernieuwde Barometer. In het nieuwe SMK e-magazine leest u er alles over...
 • SMK
  12-09-2016

  Duurzaamheidscertificaten erkend als gunningscriterium bij de uitgifte van pachtgronden in Noord-Brabant

  De biedingen van de potentiële pachters worden door het Groen ontwikkelfonds Brabant dit jaar niet uitsluitend beoordeeld op de geboden prijs, maar ook op de inspanningen die agrarische ondernemers leveren voor een duurzaam gebruik van grond binnen hun bedrijfsvoering.
 • SMK
  12-09-2016

  Nieuwe leden SMK College van Deskundigen agro/food Dierlijk

  Het SMK College van Deskundigen agro/food Dierlijk kent sinds kort een nieuwe samenstelling: Bart van der Hoog (NAJK), Gerdien Kleijer-Ligtenberg (Natuur & Milieu) en Patricia Kok (namens Ministerie van I&M, werkzaam bij RvO)) brengen hun deskundigheid in het College in.
 • SMK
  01-09-2016

  Nieuwe SMK-projectleider Niko Moerman

  Niko Moerman is per 1 september in dienst getreden bij SMK. Hij is als Projectleider plantaardige agroketens onder meer verantwoordelijk voor Groen Label Kas en Milieukeur plantaardige producten uit de bedekte teelt.
 • Maatlat Duurzame Veehouderij SMK
  08-07-2016

  Monitoring integraal duurzame stallen 2016 gepubliceerd

  De overheid ambieert een integraal duurzame veehouderij in 2023. Hiervoor zijn jaarlijks hoger wordende doelen gesteld. Voor eind 2015 (peildatum 1 januari 2016) noemt het Ministerie als ambitie dat minimaal 12% van de rundvee-, varkens- en pluimveestallen integraal duurzaam is. Deze studie laat zien dat op 1 januari 2016 in Nederland 13,0 % van alle stallen integraal duurzaam is.
 • SMK
  04-07-2016

  Rentekorting mogelijk voor nóg meer SMK-keurmerkhouders

  Opnieuw heeft de Rabobank EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van bedrijfskrediet met positieve impact, dit keer in totaal 100 miljoen euro. In aanmerking hiervoor komen ondernemers, die voorop lopen in hun sector, die aantoonbaar actief zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen en beschikken over één van de geselecteerde keurmerken. Negen SMK-keurmerken voldoen aan de eisen en werden door Rabobank geselecteerd.