Nieuws & Persberichten

Boomkwekerij Ebben over Milieukeur en (inter)nationale ontwikkelingen

Boomkwekerij Ebben is voor het vierde jaar op rij voor haar hele bedrijfsareaal (350 hectare) gecertificeerd voor Milieukeur. Over dat, en andere zaken een gesprek met Gerwin de Bruijn, teeltchef heesters en coniferen bij Ebben.

Vriend en vijand
“Bij Ebben ben ik als teeltchef samen met onze milieufunctionaris Armand Zeelen verantwoordelijk voor alles dat te maken heeft met de certificering voor Milieukeur”, aldus Gerwin. “Het gaat dan onder meer om de ontwikkeling en uitvoering van bemestings- en gewasbeschermingsplannen, bewateringsplannen en de registratie ervan. Voor een goede teelt is ‘de bodem’ van groot belang, want de kwaliteit van de bodem staat rechtstreeks in verband met de gezondheid en goede groei van de boom of plant. Die kwaliteit bereiken we onder meer door organische meststoffen en compostthee te gebruiken. Verder bestrijden we ziekten en plagen zoveel mogelijk met behulp van hun natuurlijke vijanden. Onze percelen maken we aantrekkelijk voor die vijanden (onze ‘vrienden’) door het zaaien van bloemenmengels waar insecten op af komen. We hebben ook bijenkasten geplaatst en vogelkastjes opgehangen. Allemaal innovaties die gestimuleerd worden vanuit de Milieukeur criteria.” Om bij te blijven met de ontwikkelingen en mogelijkheden van natuurlijke bestrijding maakt Ebben deel uit van het Praktijknetwerk Duurzame Aanpak van ziekten, plagen en onkruiden.

(Inter)nationaal
Ebben levert haar boomkwekerijproducten in Nederland –eventueel via tussenleveranciers- voornamelijk aan overheden, maar ongeveer 80 procent van de boomkwekerijproducten van Ebben vindt haar weg naar buitenlandse afnemers, voornamelijk overheidsinstanties maar ook private organisaties. Enkele recente projecten: Venco Campus Eersel (meest duurzame gebouw van Europa), Schinkeleilanden Amsterdam, Centre Pompidou Metz, Dakpark Rotterdam, Hilton Hotel Wembley Stadium, Düsseldorf International Airport, FIFA Zürich, Kremlin Moskou en Messe Stuttgart. Gerwin: “Sporadisch komt het voor dat ook buitenlandse opdrachtgevers naar ons Milieukeur certificaat vragen, vorig jaar enkele keren vanuit Engeland en Frankrijk. Je moet daarbij wel beseffen dat ‘duurzaam inkopen’ door buitenlandse overheden op dit moment nog veel minder een issue is dan in Nederland. Maar ik zie langzamerhand wel een toenemende vraag naar duurzamer geteelde boomkwekerijproducten ontstaan. Zo komt het voor dat er bij een aanbesteding wordt gevraagd naar ons mest- en middelengebruik. Dat kunnen we dan met ons Milieukeur certificaat en daarbij behorende registraties eenvoudig aantonen.” Wel merkt Gerwin op dat Milieukeur in het buitenland nauwelijks bekend is: “Wij moeten het keurmerk daar echt uitleggen. Ik hoop dat SMK ons daarin ook gaat ondersteunen*.”

Kennis bezuinigen en aanbieden
Gerwin ziet de rol van een teler als ‘alleen maar’ leverancier van boomkwekerijproducten steeds meer veranderen naar die van adviseur/leverancier. “Door bezuinigingen bij overheden en andere organisaties is er naar mijn idee ook veel kennis van aankoop, aanplant, nazorg en onderhoud van het groen wegbezuinigd. Wij hebben dat al een tijd geleden opgepakt door via onze eigen landschapsontwerpers en cultuurtechnici opdrachtgevers te kunnen informeren en adviseren over bijvoorbeeld groensferen en -kleuren, standplaatsen, groeiplaatsomstandigheden, soortkeuzes en dergelijke. Wij merken dat deze inbreng echt werkt en meehelpt aan een duurzamer beheer van aanplant. Dat is ook een van de redenen dat wij dit jaar in september deelnemen aan de organisatie van de ‘Innovatiedag bomen voor de toekomst’, samen met DLV Plant en het ‘Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden’. Op die dag staat onder meer innovatie en het belang van functioneel en duurzaam groen centraal**. Wij hopen daar veel groenvakmensen te ontmoeten!”

Innovaties die gestimuleerd worden vanuit de Milieukeur criteria
Terug naar overzicht