Nieuws & Persberichten

Licht in de MDV: “Nu worden geen appels meer met peren vergeleken.”

Jacques van der Windt (l) en Toes Lagraauw van Agrilight (r)Jacques van der Windt – accountmanager bij Agrilight – is heel positief over de nieuwe MDV-criteria voor kunstverlichting. Agrilight is specialist in verlichting in stallen en agrarische gebouwen en heeft een eigen R&D afdeling en productie. “Via de MDV 8.1 criteria is het nu erg goed mogelijk om via een uniform systeem verschillende methodes van energiezuinige kunstverlichting objectief met elkaar te vergelijken”, aldus Jacques. “Een veehouder kan daarmee een afgewogen beslissing maken voor een investering in een bepaald lichtplan. Die keuze kan hij dan bepalen aan de hand van range, branduren, levensduur, energiebesparing en het aantal punten dat zijn lichtplan oplevert op de MDV-maatlatten.”

Rechtstreekse invloed op dierenwelzijn
Ties Lagraauw doet ‘sales’ bij Agrilight en is ook enthousiast over de nieuwe MDV-criteria voor kunstlicht. Hij benadrukt daarbij het belang van een goed lichtplan en de invloed dat ‘licht’ heeft op dierenwelzijn en -gezondheid. “Zo is de kwaliteit van het kunstlicht in een melkveestal en de afstemming ervan op het bioritme van de koe rechtstreeks van invloed op de voeropname, melkgift en levensduur van de koe.” Ook in de kippenhouderij is goed en egaal verspreid kunstlicht van groot belang voor de gezondheid van het dier. Ties: “Licht en het gebruik van antibiotica hebben zelfs met elkaar te maken. Kippen hebben de neiging tot groepsvorming op donkere, of juist lichte ‘spots’ op de stalvloer. Doordat veel kippen dan op één plaats blijven raakt de ondergrond verzadigd met hun uitwerpselen. En dàt kan weer leiden tot voetzoolontstekingen die behandeld moeten worden met antibiotica.”

De invloed dat ‘licht’ heeft op dierenwelzijn en -gezondheid
Terug naar overzicht