Nieuws & Persberichten

Boomkwekerij William de Bruijn: “Onze klanten vragen om een keurmerk”

Boomkwekerij William de Bruijn is een Boskoops vollegrondbedrijf gespecialiseerd in het kweken van Milieukeur gecertificeerde sierheesters in een breed sortiment, zoals Deutzia, Diervilla, Forsythia, Philadelphus, Prunus laurocerasus, Spiraea en Weigela. De twee broers William en Barrie de Bruijn kweken op ruim 1 hectare heesters die door het bedrijf zelf zijn gestekt (in de zomer) of geënt (in de winter) en die voor een jaar worden uitgeplant in de volle grond. Hierna verlaten de planten het bedrijf om te worden doorgekweekt in pot of volle grond, of te worden gebruikt in vakbeplantingen of openbaar groen door hoveniers en plantsoenendiensten.

Steeds meer vraag om certificering
William de Bruijn (foto Andrew Walkinshaw)William de Bruijn ervaart dat overheden - maar ook steeds meer andere grote instanties en bedrijven - bij aanbestedingen vaak vragen naar duurzaamheid bij hun inkopen. “Certificering is daarbij een middel om hier handen en voeten aan te geven. Via de tussenhandel komt een groot deel van onze heesters uiteindelijk bij de overheid terecht. Steeds meer van onze ‘tussenhandel-klanten’ hebben een of meer keurmerken en vragen bij hun inkoop ook aan ons om een keurmerk. Dit is voor ons een reden dat wij sinds een paar jaar Milieukeur gecertificeerd zijn.”
William constateert dat ook in de boomkwekerij de roep om certificering meer wordt gehoord. “Had de boomkwekerij een groen imago, die werd in juni verzwakt door de actie van Greenpeace naar verschillende tuincentraketens in verband met de aanwezigheid van schadelijke bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) op tuinplanten.”

Waarde van Milieukeur
“Over de vraag hoe waardevol Milieukeur voor ons is, zijn wij van mening dat dit keurmerk een goede uitstraling geeft aan ons bedrijf”, zegt William. “Het geeft aan dat er bewust, milieuvriendelijk en duurzaam gekweekt wordt. Op dit moment heeft de tussenhandel niet de mogelijkheid om het volledige boomkwekerij sortiment gecertificeerd in te kopen. Handelaren krijgen daarom ruimte van bijvoorbeeld een gemeente om volgens een vastgesteld percentage duurzaam gecertificeerd te leveren. Als dit percentage laag is, kan dat voor de tussenhandel ruimte geven om in bepaalde gevallen niet naar certificering, maar naar prijs te kijken, waardoor wij als gecertificeerd kweker weer even hard met de prijs moeten concurreren. We hebben daarbij wel de extra kosten en administratie voor het verkrijgen van het keurmerk. Anderzijds moet de handelaar ook gecertificeerd inkopen, waardoor wij als keurmerkhouder een streepje voor hebben op kwekers zonder Milieukeur certificaat.”

Geen grote omschakeling
William vervolgt: “Het kweken onder Milieukeur geeft voor ons een extra administratieve en financiële belasting maar voor de kweek op zich heeft het geen grote gevolgen gehad. Door onze gewaskeuze en kweek in de volle grond hebben we een duurzamere manier van kweken. Gevoelige gewassen zijn bijvoorbeeld al uit ons sortiment verdwenen. Hierdoor is de bestrijding van schadelijke insecten en schimmels veel minder nodig. Ook zijn onkruidbestrijdingsmiddelen in vooral onze eenjarige kweek van heesters niet wenselijk of zelfs onmogelijk. Al met al zijn de Milieukeur eisen voor meststoffen en bestrijdingsmiddelen voor ons geen probleem.”

Milieukeur geeft aan dat er bewust, milieuvriendelijk en duurzaam gekweekt wordt
Terug naar overzicht