Nieuws & Persberichten

Milieukeurteelt helpt Nederlandse vogelstand

De afgelopen dagen was het gewasbeschermingsmiddel Imidacloprid sterk in het nieuws, waaronder in het NOS-Journaal dat er uitgebreid aandacht aan gaf. Reden was de publicatie van een onderzoek van Radboud Universiteit Nijmegen en Sovon over het verband tussen de teruggang van het aantal insectenetende vogels in Nederland en het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Imidacloprid.

4.500 Hectare zonder Imidacloprid bespuitingen
Bespuitingen met Imidacloprid zijn niet toegestaan* in de certificatieschema’s voor Milieukeur open teelten en de glastuinbouw. Dit betekent dat ruim 170 Nederlandse bedrijven, die gecertificeerd zijn voor 4.500 hectare Milieukeur teelt, duurzamere methodes hanteren voor gewasbescherming en Imidacloprid niet spuiten als bestrijdingsmiddel tegen insecten.

 • *Op dit moment geldt nog de uitzondering voor de teelt van aubergines (maximaal 2x per jaar met maluspunten per toepassing). Er is een herziening van het certificatieschema Milieukeur Bedekte teelt in voorbereiding, waarbij het voorstel is om per 1 januari 2015 ook voor deze teelt het gebruik van Imidacloprid te verbieden.

Milieukeur: brede benadering van vogelbescherming
Het verbieden van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen is slechts één van de methodes die Milieukeur hanteert om vogelpopulaties te ontzien en biodiversiteit te bevorderen. Het gaat dan om een groot aantal eisen en keuzemaatregelen voor open en bedekte teelten, zoals:

 • Open teelt
 • Nestgelegenheden voor vogels, bijen en (graaf)wespen
 • Weidevogelovereenkomst
 • Rietkragen of rietland
 • Bloeiende kruiden- en/of bloemenranden
 • Houtwallen (houtsingels, -kades of -graften), struweel, hagen, heggen en bosjes
 • Slootkant: 1x per jaar maaien van 50% van de slootkanten, bagger niet op de slootkant afzetten
 • Teeltvrije zones die niet mogen worden bemest of bespoten
 • Geen lozingen op oppervlaktewater van afvalwater met ontsmettings- of gewasbeschermingsmiddelen
 • Beperkende maatregelen voor bemesting en meststoffen
 • Glastuinbouw
 • Biologische bestrijding in de kas; gebruik van insectengaas
 • Gesloten watercircuit; recirculering waterstromen
 • Minimaal 98% lichtafscherming van zonsondergang tot zonsopgang
 • Geen onkruidbestrijdingsmiddelen rondom kassen
 • Geen gebruik van herbiciden op verhardingen


Meer info:
Persbericht Radboud Universiteit Nijmegen en Sovon
Persbericht Vogelbescherming
Overzicht Milieukeur gecertificeerde producten
Milieukeur certificatieschema akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten
Milieukeur certificatieschema Glasgroenten en –fruit
Anton Kool, projectleider Milieukeur agro/food bedekte teelt, 070 358 63 00, akool@smk.nl
Stefanie de Kool, projectleider Milieukeur agro/food open teelt, 070 358 63 00, sdekool@smk.nl

Vogelpopulaties ontzien en biodiversiteit bevorderen
Terug naar overzicht