Nieuws & Persberichten

Potplantenkwekerij Loek Jansen behaalt Milieukeur

Groeiende marktinteresse voor Milieukeur sierteeltproducten

Vanuit de keten voor sierplanten (retail, handel en kwekers) is er een groeiende interesse naar Milieukeur gecertificeerde producten. Oorzaak is de algemene trend van de vraag naar duurzamer geteelde planten, die een paar maanden geleden nog verder toenam door de Greenpeace-actie over met name Imidacloprid-residuen op tuin- en kamerplanten.

Kwekerij Loek Jansen is nu helemaal klaar om aan die vraag te voldoen. Het bedrijf behaalde in augustus het Milieukeur certificaat voor haar gehele teelt van ficussen en bloeiende kuipplanten. Loek Jansen (60) die samen met zijn tweelingzoons Joost en Freek (28) het bedrijf runt – bevestigt dat de markt inderdaad in toenemende mate interesse toont naar gecertificeerd product: “Onze klanten, zoals de grote tuincentra en de tussenhandel, zijn echt op zoek naar onafhankelijke en betrouwbaar gecertificeerde duurzamere producten. Milieukeur voldoet aan die voorwaarden en we gaan ons certificaat dan ook op zeer korte termijn onder de aandacht brengen bij onze relaties. Zo gaan we Milieukeur bijvoorbeeld commercieel inzetten bij de verkoop van onze ‘’Isla Bonita’’ kuipplanten.

Remmende factor
Medewerkster Jeannet van Schie is nauw betrokken bij de Milieukeur certificering. “Wij teelden al zo veel mogelijk duurzaam. Zo beschermen wij onze planten tegen plagen door biologische bestrijding en werken we met gesloten watersystemen. Maar tòch konden wij in eerste instantie niet voldoen aan de Milieukeur eisen, omdat met het gebruik van groeiregulatoren de Milieukeur gebruiksnorm voor gewasbeschermingsmiddelen werd overschreden”, zegt zij. “De mooie vormen van onze kuipplanten bereiken we voornamelijk door deze te snoeien, maar soms is ook een groeiremmiddel noodzakelijk voor het gewenste resultaat. Dit probleem legden wij voor aan SMK, waar het College van Deskundigen uiteindelijk de beslissing nam om de twee minst milieubelastende groeiremmers uit te sluiten van die gebruiksnorm, maar wèl onder de voorwaarde dat het bedrijf (zoals wij) werkt met een gesloten watersysteem.”

Volgens SMK projectleider Anton Kool is dit een goed voorbeeld hoe Milieukeur anticipeert op de teeltpraktijk én tegelijk de milieukwaliteit borgt. “Borging van de milieukwaliteit bereiken we door de voorwaarde van een gesloten watersysteem. Hierdoor konden we ruimte scheppen om de criteria haalbaarder te maken voor de hedendaagse sierteelt.” Joost haakt daarop in: “Omdat veel siertelers zijn aangewezen op het gebruik van groeiremmers , verwacht ik dat door deze aanpassing nu veel meer sierteeltbedrijven Milieukeur kunnen gaan behalen. Dat zou een mooie impuls geven aan het verduurzamen van de sierteelt en het aanbod van gecertificeerd duurzaam product!”

Grote tuincentra en de tussenhandel zijn echt op zoek naar onafhankelijke en betrouwbaar gecertificeerde duurzamere producten
Terug naar overzicht