Nieuws & Persberichten

Barometer Duurzame Bloemist: geregistreerd duurzamer product ‘verdwijnt’ vaak in de keten

Op 9 oktober 2014 kwam de begeleidingscommissie herziening Barometer Duurzame Bloemist 2015 bijeen om te discussiëren over de herziening. Belangrijke constatering was dat de registraties van gecertificeerde duurzamere producten soms verloren gaan in de keten tussen de veiling en bloemist. Met name bij de tussen-/groothandel ‘verdwijnen’ vaak deze registraties.
Voor de bloemist kan dit een probleem opleveren, omdat deze een minimum percentage gecertificeerd duurzamer product moet inkopen om te voldoen aan de eisen van het Barometer certificaat. Weliswaar is de afgelopen jaren op registratiegebied veel verbeterd, maar bij de verwachte groei van het aantal voor de Barometer gecertificeerde bloemisten is een verdere optimalisatie noodzakelijk.

Verder werd in het kader van de herziening onder meer besproken:

 • de vraag of bij de inkoop van duurzamere producten (bloemen, planten en snijgroen), duurzaamheidscertificaten die meer gericht zijn op sociale aspecten kunnen worden toegelaten, aanvullend op de huidige MPS-A, Milieukeur en Biologisch/EKO
 • een mogelijke verhoging van het minimum percentage inkoop van gecertificeerde duurzamere producten

Brede vertegenwoordiging in de commissie
In de begeleidingscommissie zijn verschillende stakeholders vertegenwoordigd:

 • Bloemisten-/verzendorganisaties
  • Business Bloemisten
  • Duurzame Bloemisten Nederland
  • FloraNL
  • Fleurop
  • VBW
 • Veilingen
  • FloraHolland
 • Keurmerken en maatschappelijke organisaties
  • MPS/FFP
  • Fairtrade
  • Hivos
 • Certificerende instellingen
  • SGS Product & Process Certification

Meer informatie

Met name bij de tussen-/groothandel ‘verdwijnen’ vaak registraties
Terug naar overzicht