Nieuws & Persberichten

Boomkwekerij Udenhout: "Meer moeder natuur"

  • (Artikel door Wim Verhoog, met toestemming van de uitgever overgenomen uit Milieumagazine)

Boomkwekerij Udenhout wortelt in 125 jaar ervaring. De bedrijfsvoering veranderde uiteraard; meer recentelijk ook weer terug naar de ‘roots’, naar moeder natuur.

Boomkwekerij Udenhout (udenhout-trees.nl) levert, naast heesters en vaste planten, veel laan- en parkbomen in Nederland, België en Frankrijk. Sinds 2010 voert het bedrijf het Milieukeur Boomkwekerijproducten. Accountmanager Corné Leenders, al 16 jaar werkzaam bij het bedrijf, vertelt over de veranderingen.

De reden om voor een keurmerk op te gaan?
Corné Leenders, accountmanager BoomkwekerijUdenhout“De overheid blies destijds hoog van de toren met duurzaam inkopen. Hoewel dat in de jaren daarna helaas wel werd afgezwakt, is duurzaamheid nog steeds een onderdeel in het aanbestedingsproces waarop je kunt scoren en dus een zinvolle investering geweest. Daarnaast is er de drive bij veel kwekers om het anders aan te pakken; alleen al vanuit het oogpunt van arbo moet je het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum willen beperken. We zijn destijds gestart met ISO 14001, maar een nadeel is dat die norm over het proces gaat, een constante verbetering die je nastreeft, terwijl je daarin eigen doelen stelt. Dat maakt dat er in absolute prestaties nog grote verschillen kunnen zijn tussen ISO-gecertificeerde kwekers. Dat was voor ons en andere kwekers een voordeel van het Milieukeur: dat staat voor één maatlat waar je allemaal op dezelfde manier langs gelegd wordt.”

Wat zie ik ervan in het bedrijf?
“Vroeger stonden de bomen op een volledig zwarte ondergrond, die met regelmaat met chemische middelen onkruidvrij werd gespoten. Nu we deze middelen onder Milieukeur nog maar zeer beperkt kunnen inzetten, liggen er grasbanen tussen de bomenrijen, waardoor we al met 75% minder bestrijding toekunnen. Daarnaast experimenteren we ook met het gebruik van het maaisel om de overige grond met een laag te bedekken die het onkruid onderdrukt. Kunstmest gebruiken we niet meer; we verbeteren de grond met oude champignonmest, waarmee de bomen drie jaar vooruit kunnen. Rupsen zijn we gaan accepteren. Hun vraat levert meestal alleen maar een lelijk gezicht op, zonder dat de boom er noemenswaardig onder lijdt. En je levert de bomen toch af in een seizoen dat ze hun blad kwijt zijn. Trouwens ook gek als je fanatiek rupsen bestrijdt, als je weet dat de plek van bestemming, bijvoorbeeld een park, ook echt niet rupsvrij zal zijn. In de strijd tegen meeldauwschimmels zoeken we het nu in meer resistente soorten, in combinatie met het gebruik van bladbesmestingspreparaten. Bladluizen blijven misschien nog het belangrijkste probleem, maar we stellen het spuiten nu zolang mogelijk uit, ook omdat een stevige regenbui nog wonderen kan doen. Je laat moeder natuur toch meer haar gang gaan.”

Leeft dit in de branche?
“Er zijn al ruim 50 Milieukeur-gecertificeerde kwekers. Daaronder zo’n beetje alle grote, waaronder wijzelf. In de overstap van nog meer telers spelen we zelf ook een rol door de jonge boompjes die wij verder opkweken bij voorkeur bij Milieukeurhouders te betrekken. Ook al is dat voor ons als Milieukeurhouder niet verplicht, omdat zo’n eis het nog lastig kan maken een breed assortiment bomen bijeen te krijgen.”

Toekomstplannen?
“We werken aan onze CO2-footprint, o.a. door meer self supporting te worden: met zonnepanelen, maar we kijken bijvoorbeeld ook of we bomen die uitvallen en snoeiafval voor energieopwekking kunnen inzetten.”

  • Bomen met de klant
    “Het komt regelmatig voor dat we met de klant in gesprek gaan over het gevraagde. Past de gewenste aanplant wel bij de bodemgesteldheid, zal een soort daar gevoelig blijken voor ziekten en wegkwijnen? Of wordt de boom voor de beoogde toepassing juist veel te groot? Je moet waar nodig willen ‘bomen’ met de klant, want het zou zonde zijn als alle aandacht die wij aan duurzaamheid hebben besteed buiten onze poort verloren gaat.”
zonde als alle aandacht die wij aan duurzaamheid besteden buiten onze poort verloren gaat
Terug naar overzicht