Nieuws & Persberichten

‘Milieukeurpolitie’ continue actief

De bekendheid van Milieukeur en het aantal met Milieukeur gecertificeerde producten blijft groeien.

Met die stijgende bekendheid en interesse voor Milieukeur ontstaat het gevaar van ‘free riders’. Daarom controleert SMK al jarenlang of in communicatie-uitingen of op producten terecht het logo of de naam van Milieukeur wordt toegepast.

SMK doet dit niet alleen; ook certificatie-instellingen, keurmerkhouders en anderen vragen SMK zaken op het gebied van communicatie en logogebruik te controleren.

Op de Milieukeur website kan men een klachtenformulier downloaden dat het eenvoudig maakt om het onjuist of onrechtmatig gebruik van keurmerken door derden aan SMK te rapporteren.

Terug naar overzicht