Nieuws & Persberichten

Milieukeur plantaardige producten open teelt: Toelichting Eis 2.3 (organische stofbalans berekening)

Applicatie voor berekening organische stofbalans via Kennisakker
De Excel applicatie op Kennisakker.nl voor berekening van de organische stofbalans (eis B2.3) blijkt niet goed te functioneren wanneer de website wordt geopend via de webbrowser Internet Explorer.

  • Indien de webbrowsers Mozilla Firefox of Google Chrome worden gebruikt werkt de Excel applicatie wel.

Applicatie voor berekening organische stofbalans boomkwekerij
De rekentool voor de organische stofbalans is speciaal voor de boomkwekerij aangepast. Deze weken wordt hier nog een aantal aanpassingen in doorgevoerd en vanaf 1 maart wordt de applicatie gepubliceerd via de Milieukeur website. Dit betekent dat boomkwekerijbedrijven deze rekentool nu niet kunnen gebruiken en de berekening van de organische stofbalans moeten uitstellen.

  • Tot het moment dat de applicatie goed functioneert wordt de eis voor organische stofbalans berekening buiten beschouwing gelaten tijdens de audits.
Terug naar overzicht