Nieuws & Persberichten

Publicatie herzien certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten

Per 1 juli 2015 is versie BVP13 van het certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten voor alle bedrijven van kracht. Dit schema heeft een geldigheid tot 1 juli 2017. Het College van Deskundigen agro/food stelde de criteria vast na evaluatie van de bestaande criteria en een openbare hoorzitting die in mei 2015 werd georganiseerd. Nieuwe keurmerkhouders moeten voldoen aan deze herziene criteria; bestaande keurmerkhouders per 1 januari 2016.

Productgroepen in Milieukeur
Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten bestaat uit verplichte basiseisen voor alle bewerkers en verwerkers en keuzemaatregelen voor de drie thema’s ‘Milieuzorgsysteem’, ‘Verpakkingen’ en ‘Afval’. Voor elk van deze thema’s kan een ondernemer een keuze maken uit meerdere maatregelen waarbij een minimum aantal punten behaald dient te worden. Het certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten bestaat uit:

 • Specifieke eisen voor bewerkte en verwerkte producten
 • Aanvullende/specifieke eisen voor:
  • Bierbrouwers
  • Varkensslachterijen
  • Rundveeslachterijen
  • Pluimveeslachterijen
  • Slagerijen en supermarkten

In het herziene schema zijn onder meer de volgende nieuwe en aangepaste eisen opgenomen:

 • Verbreding eisen aan gebruik reinigings- en desinfectiemiddelen naar alle productgroepen.
 • Nieuwe eisen aan verpakkingsmaterialen waarbij bepaalde materiaalcombinaties worden uitgesloten.
 • Nieuwe keuzemaatregelen voor groen gas, transportwagens en gebruik koudemiddelen en koelinstallaties.
 • Slachterijen: het aantal te behalen punten is verlaagd.
 • Slagers en supermarkten: nieuwe keuzemaatregel voor draagtassen en verlaging van het aantal te behalen punten.

Meer informatie
Annika de Ridder, projectleider agro/food bij SMK, aderidder@smk.nl of 070-3586300.

Terug naar overzicht