Nieuws & Persberichten

Gemeente Zwolle en ROVA over inkoop van duurzaam openbaar groen

De gemeente Zwolle kiest al jarenlang voor bomen en planten met Milieukeur. Inkoop en aanplant besteden zij uit aan ROVA, een publieke dienstverlener voor samenwerkende gemeenten op de terreinen grondstoffen & afval en openbare ruimte. Duurzaam inkopen is voor beide organisaties een vanzelfsprekende keuze.

“Binnen onze gemeente hebben we ongeveer duizend hectare openbaar groen in beheer”, vertelt Beheeradviseur Groen Tsjerk Jelsma van Gemeente Zwolle. Volgens Jelsma kent de gemeente een lange traditie in milieuvriendelijk onderhoud. “Wij zijn al dertig jaar een chemievrije gemeente. Ons beheer doen we ecologisch en zo duurzaam mogelijk. Tot twee jaar geleden hadden we zelfs een eigen boomkwekerij waar we bomen kweekten met het EKO keurmerk. In verband met een sterke afname door de economische crisis van de vraag naar bomen was de kwekerij niet meer rendabel.. Nu proberen we EKO-bomen in te kopen, maar die zijn nauwelijks te vinden. Bomen met Milieukeur zijn dan het beste alternatief. Ik vind dat je altijd moet kijken naar wat haalbaar is, en Milieukeur bomen zijn gewoon veel beter verkrijgbaar.”

Inkoop via ROVA
Inkoper Wim Dekker van ROVA beaamt het streven van de gemeente Zwolle naar duurzamere bomen en planten. “Daarom kopen we in de eerste plaats in bij een kwekerij die Milieukeur bomen en planten levert. Pas als dat echt niet lukt, kiezen we voor gangbare teelt. En als er productsoorten zijn waarvoor geen Milieukeur is, bijvoorbeeld bloembollen*, dan halen we die bij een MPS-A-kweker. We kopen veel planten bij Boomkwekerij Piet Hanekamp. Dit bedrijf is al zolang ik mij kan herinneren erg duurzaam bezig en heeft voor verschillende categorieën planten het Milieukeur certificaat. Hetzelfde geldt voor boomkwekerij M. van den Oever, daar kopen we ook vaak.”

"Laat maar zien"
“Controle op de inkoop is voor mij vanzelfsprekend”, zegt Dekker. “Omdat ik zelf jarenlang met Wintree hebt gewerkt, het meest bekende administratieprogramma voor bomeninkoop, is het voor mij niet moeilijk te weten hoe inkoop en verkoop verlopen . En, ik verwacht van de leverancier dat – als hij zelf geen Milieukeur gecertificeerde bomen heeft en deze namens mij inkoopt – hij op zijn beurt ze ook weer bij een Milieukeur-kweker haalt. ‘Laat maar zien waar je ze vandaan hebt’, zeg ik dan. Bovendien bezoek ik veel kwekers persoonlijk. En ik controleer ook ‘aan de poort’: wanneer de vrachtwagen binnenkomt met nieuwe bomen, inspecteer ik de lading. Vaak kun je aan de manier van beladen al zien hoeveel aandacht er is voor de waar. Ik doe een controle op maat, kwaliteit, gezondheid van de boom, en het Milieukeur certificaat.”

Duurzame relatie
De keuze voor Milieukeur is wat betreft Dekker een heel bewuste. “Zowel de gemeente Zwolle als ROVA streven naar een duurzame relatie met leveranciers. Milieukeur bomen kunnen misschien iets duurder zijn, maar wij kiezen er toch voor. We geven liever iets meer uit in de wetenschap dat we een goede kwaliteit duurzamere bomen krijgen, en een leverancier hebben waar we op kunnen vertrouwen.”

*(Red.: Milieukeur voor bloembollen is in ontwikkeling; in 2016 wordt de eerste gecertificeerde bloembollenkweker verwacht)

Milieukeur bomen kunnen misschien iets duurder zijn, maar wij kiezen er toch voor
Terug naar overzicht