Nieuws & Persberichten

SMK werkt mee aan verduurzaming tuinbranche

De ondertekenaars van het Groene Brancheplan van Tuinbranche Nederland, met op de tweede rij, tweede van rechts, SMK directeur Gijs Dröge.Tuincentra, verenigd in Tuinbranche Nederland, leveranciers van de sector, Stichting Natuur & Milieu en Centrum voor Landbouw en Milieu zetten gisteren hun handtekening onder het ‘Groene Brancheplan’ van Tuinbranche Nederland; SMK (directeur Gijs Dröge) was één van de mede-ondertekenaars als keurmerk-/certificeringsorganisatie.

In het plan is onder meer vastgelegd dat in 2022 60% van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de sierteelt duurzaam is. Middelen met toelating, maar die sterk milieubelastend zijn, worden gefaseerd uitgesloten van gebruik bij teelt van bloemen, planten en bomen die tuincentra verkopen.

Keurmerk vereist als borging
Het sierteeltassortiment van de tuinbranche krijgt een indeling in vijf productgroepen. Per groep wordt jaarlijks bepaald voor welke middelen per direct een gebruiksverbod geldt en voor welke middelen uitfasering binnen enkele jaren van kracht zal zijn. Vóór 1 juli 2016 is een eerste uitfaseringslijst vastgesteld. Producenten die het Milieukeur certificaat hebben, voldoen al aan de vereisten die de branche stelt. Voor residuen zijn het aantal verschillende residuen en de aangetroffen waarde per residu gemaximeerd. Uitgangspunt is een geïntegreerde gewasbescherming. Bij de keuze welke middelen worden verboden, speelt onder meer mee of er een geschikt alternatief is. Om aanpak en resultaat te borgen, is een keurmerk vereist (Groenkeur, Milieukeur of MPS A met ‘Product proof’).

Betrokkenheid ketenpartijen noodzakelijk
Volgens Tuinbranche Nederland is de tuinretail de afgelopen jaren enkele malen geconfronteerd met negatieve publiciteit over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de sector. De retail heeft een gezamenlijke ambitie ten aanzien van verantwoord ondernemen in de groenbranche in het algemeen. En duurzame gewasbescherming in de sierteelt in het bijzonder. Deze ambitie kan de retail niet alleen realiseren. Ketenpartijen zullen deze ambities in werkwijzen, kwaliteitssystemen en keurmerken moeten helpen vormgeven.
Volgens Tuinbranche Nederland is het dan ook goed om te zien dat de ketenpartijen (retailers, kwekers en vertegenwoordigers van deze groepen) deze handschoen oppakken, o.a. met Milieukeur, Groenkeur, Biologisch en met de ontwikkeling van een product proof certificaat door MPS.

Meer info

Producenten die het Milieukeur certificaat hebben, voldoen al aan de vereisten die de branche stelt.
Terug naar overzicht