Nieuws & Persberichten

Groei Groen Label Kas

Het aantal nieuwe aanvragen voor Groen Label Kas (GLK) certificering neemt toe. Ten opzichte van 2014 groeide het aantal nieuw uitgegeven certificaten in 2015 van 23 naar 37 en het areaal van 99 hectare naar 144 hectare (Tabel 1 – Grafiek 1). Hiermee is het aantal certificaten en areaal weer op het niveau van eerdere jaren (2008-2010-2012-2013). De groei in nieuwe Groen Label Kas certificaten vindt plaats zowel in de groente- en fruitteelt als de sierteelt.

In de oktober-editie van magazine SMK Nieuws werd deze groeiverwachting al uitgesproken door o.a. Flynth Adviseurs en Accountants en ABN AMRO. Anton Kool (projectleider Groen Label Kas bij SMK) hierover: “Of deze groei ook in 2016 doorzet, is nu nog niet te zeggen. Aan de ene kant zijn er positieve geluiden uit de sector die aangeven dat ondernemers weer willen gaan investeren. Aan de andere kant is het afwachten in hoeverre in 2016 de aftopping van de Mia/Vamil regeling – door Europese regelgeving - belemmerend werkt op GLK aanvragen.”

Grafiek 1. Groen Label Kas certificaten en areaal (ha) 2008 - 2015

Grafiek 1. Groen Label Kas certificaten en areaal (ha) 2008 - 2015

Groen Label Kas
Het Groen Label Kas certificaat is er voor glastuinbouwbedrijven met (nieuw)bouwplannen. Het behalen van het certificaat stimuleert milieuvriendelijke technieken ten aanzien van energie, gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten en licht. Tuinbouwkassen die het GLK-certificaat verwerven, kunnen deelnemen aan de overheidsregelingen MIA en Vamil en het Borgstellingfonds. Verder kunnen ondernemers met het Groen Label Kas certificaat middels de Regeling groenprojecten in aanmerking komen voor een goedkopere banklening doordat de gehanteerde rente doorgaans 1 procentpunt lager is dan de marktrente.

Meer info - contact
www.groenlabelkas.nl
https://twitter.com/GroenLabelKas
Anton Kool, projectleider Groen Label Kas, 070 358 63 00, akool@smk.nl

Terug naar overzicht