Nieuws & Persberichten

Denk mee met Groen Label Kas

SMK roept bedrijfsleven, adviseurs en ondernemers op om mee te denken met de herziening van de Groen Label Kas (GLK) criteria. Heeft u verbeteringen voor Groen Label Kas? Meld deze dan aan.

De glastuinbouw is continu in ontwikkeling. Om de GLK-criteria actueel te houden wordt er jaarlijks een herziening gedaan. Leveranciers van kassen en apparatuur, telers en anderen wordt gevraagd verbeterpunten op het huidige certificatieschema of nieuwe ontwikkelingen te melden aan SMK. Een aandachtspunt is bijvoorbeeld om energiebesparing meer aandacht te geven.

Herzieningspunten
SMK heeft een lijst met de herzieningsonderwerpen die door het College van Deskundigen al aangemerkt zijn als aandachtspunten. Om te voorkomen dat u inbreng levert dat al een aandachtspunt is bij de komende herziening kunt u de link: Lopende herzieningsonderwerpen raadplegen.

Herzieningsformulier
SMK behandelt alleen volledig ingevulde herzieningsformulieren GLK 2016 die vóór vrijdag 19 augustus zijn aangeleverd. Verzoeken tot wijziging of het opnemen van een nieuwe techniek dienen voldoende te zijn onderbouwd met informatie, zo mogelijk uit onafhankelijk onderzoek. Waar gewenst garandeert SMK vertrouwelijkheid van de informatie.

Het College van Deskundigen GLK behandelt uw inbreng en besluit of deze al dan niet wordt meegenomen in de herziening. De herzieningsconcepten worden dit najaar besproken in een openbare hoorzitting waarna de nieuwe criteria eind dit jaar worden vastgesteld en gepubliceerd.

Meer informatie
Als u vragen heeft over de herziening of anderszins over het certificatieschema GLK neem dan contact op met Herman Docters van Leeuwen, projectmanager agro/food bij SMK, hdoctersvanLeeuwen@smk.nl of 070 358 63 00.

Terug naar overzicht