Nieuws & Persberichten

Duurzamere bloembollen inkopen in de Hofstad

De Gemeente Den Haag nam als eerste gemeente in Nederland Milieukeur bloembollen op als gunningscriterium in haar aanbestedingen. Duurzaamheid is een van de vier pijlers van het gemeentelijke inkoopbeleid, legt Aanbestedingsadviseur Lennard Zuijderwijk uit. Zo brengen zij maatschappelijk verantwoord inkopen in de praktijk.

“Duurzaamheid is een belangrijke pijler van het inkoopbeleid van de Gemeente Den Haag”, vertelt Lennard Zuijderwijk. “Net als social return, innovatie en bevordering van het mkb. Het houdt in dat je bij elk inkooptraject bekijkt of het duurzamer kan. Marktpartijen helpen ons in deze ontwikkeling: samen met hen werken we aan versteviging van de vier pijlers.”

Strategie
“Een aanbesteding begint met een strategie”, vervolgt Zuijderwijk. “Daarin maak je een plan: welke procedure gaan we volgen en welke contractvorm moet eruit voortkomen? Bij de Dienst Stadsbeheer, waar de Haagse groenvoorzieningen onder vallen, hebben we een externe Tender Board, die beoordeelt of we voor de juiste strategie hebben gekozen en of de aanbesteding voldoende bijdraagt aan de inkooppijlers van de gemeente.”

Ruimte voor maatwerk
De ene aanbesteding is de andere niet; er is veel ruimte voor maatwerk binnen de inkoop. Zuijderwijk: “Bij sommige aanbestedingen laten we de marktpartijen ideeën aandragen over de mogelijkheden tot verduurzaming binnen de uitvoering van de opdracht. Dat zijn dan zogeheten gunningscriteria, waarop inschrijvers meer of minder punten kunnen scoren. In andere aanbestedingen zijn bepaalde duurzaamheidsaspecten een keiharde eis.”

Vanaf dit najaar
Bij de meest recente ‘groene’ aanbesteding van de Gemeente Den Haag, namelijk die voor de inkoop van bloembollen, vroeg de gemeente alle inschrijvers om naast de gangbare bloembollen ook een prijs voor bloembollen met Milieukeur aan te bieden. “Het was nog geen eis”, legt Zuijderwijk uit, “omdat het Milieukeur bloembollen bij aanvang van de aanbesteding nog maar net bestond. Daardoor wisten we niet zeker hoe de verkrijgbaarheid zou zijn. De winnende inschrijver heeft een prijs voor Milieukeur bloembollen opgegeven en zal deze vanaf dit najaar ook leveren.”

Duurzaamheid is een belangrijke pijler van het inkoopbeleid van de Gemeente Den Haag
Terug naar overzicht