Nieuws & Persberichten

Schriftelijke hoorzittingsronde Groen Label Kas 2017

Informatie over de stand van zaken van de herziening van het certificatieschema Groen Label Kas voor 2017.

Eind oktober meldde SMK dat de hoorzitting was uitgesteld. Dit was nodig om een voorgenomen transitie van het certificatieschema naar directer op de reductie van broeikasgasemissie gerichte criteria te onderzoeken. Tot nu toe ligt de focus op de reductie van primair brandstofverbruik (aardgas en olie).

Inmiddels blijkt dat voor een zorgvuldige omvorming meer tijd nodig is. Onder andere om de nodige afstemming te laten plaatsvinden met stakeholders uit de glastuinbouw. Daarom is in overleg met de overheid besloten om de transitie over het jaar heen te tillen. Dit betekent dat het huidige certificatieschema Groen Label Kas 11 met beperkte wijzigingen wordt herzien met als ingangsdatum 1-1-2017.

Het College van Deskundigen agrofood Plantaardig heeft besloten om het concept certificatieschema (met beperkte wijzigingen) via een schriftelijke ronde voor te leggen.

Informatie wijziging en respons
De wijzigingen in het certificatieschema Groen Label kas zijn grijs gearceerd weergegeven in een PDF-document. Tevens zijn de factoren geactualiseerd die gebruikt worden in de rekenmodule waarmee de energie-efficiëntie van de kas wordt berekend*.


Graag ontvangen wij uiterlijk donderdag 15 december 2016 eventuele opmerkingen/aanvullingen schriftelijk via smk@smk.nl.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Herman Docters van Leeuwen, Programma Manager agroketens, 070-3586300 of hdoctersvanleeuwen@smk.nl.

*Voor het energiecertificaat wordt het gemiddelde van de 3 recentste PBF’s (primaire brandstof factoren) ten aanzien van het netto-elektrisch jaargebruiksrendement toegepast. Het gemiddelde van de drie recentste jaren 2013 t/m 2015 is 45.4%. Deze factor is opgenomen in de concept criteria.

Respons vóór donderdag 15 december 2016
Terug naar overzicht