Nieuws & Persberichten

Westerveld ontvangt weer Goud voor duurzaam terreinbeheer

Gemeente Westerveld heeft onlangs voor de vierde keer op rij het certificaat Goud voor Duurzaam terreinbeheer 2016 in ontvangst mogen nemen. Wethouder Homme Geertsma: “Wij zijn trots dat we voor de vierde keer Goud hebben behaald en gaan uiteraard ook voor ons eerste lustrum. We blijven continu kijken naar de mogelijkheden om het onderhoud zo duurzaam mogelijk uit te kunnen voeren”.

Het certificaat Goud voor Duurzaam terreinbeheer geeft aan dat de gemeente Westerveld het onderhoud van de openbare ruimte op een verantwoorde en duurzame manier uitvoert. De gemeente gebruikt bij het onderhoud van de openbare ruimte (verhardingen en beplantingen) geen chemische middelen en voor het onderhoud van de sportvelden alleen natuurlijke meststoffen, zodat de bodem en het grondwater niet worden vervuild. Ook de gebruikte middelen voor onder andere de gladheidsbestrijding, de smering van de machines, de gebruikte verhardingsmaterialen, timmerhout, beplantingsmateriaal en bestrijdingsmiddelen tegen eikenprocessierupsen aan de gestelde milieukenmerken.

De Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een certificatiesysteem op twee niveaus (zilver en goud) voor een duurzamer beheer van openbare ruimtes. Met het Gouden niveau van de Barometer tonen terreinbeheerders aan dat zij ‘duurzamer beheren’ op heel veel facetten van hun domeinen.

Terug naar overzicht