Nieuws & Persberichten

Publicatie herzien certificatieschema Milieukeur Ei

SMK publiceert het certificatieschema Milieukeur Ei (leghennen) versie 20 dat geldig is van 1 februari 2017 tot 1 februari 2018. Het College van Deskundigen agro/food stelde de criteria vast na evaluatie van de bestaande criteria en een openbare hoorzitting die op 4 november 2016 werd georganiseerd. Nieuwe keurmerkhouders moeten voldoen aan deze herziene criteria; bestaande keurmerkhouders uiterlijk per 1 mei 2017.

Wijzigingen van versie 19 naar versie 20
In het herziene schema zijn onder meer de volgende nieuwe en aangepaste eisen opgenomen:

  • Er wordt geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen bij emissiereducerende systemen en (eventuele) nageschakelde technieken voor mestdroging.
  • De normen voor energieverbruik en mineralenexcreties zijn aangepast op basis van de ontwikkelingen in de sector.
  • Er is een koppeling gemaakt tussen de reductie van fijnstof en het energieverbruik op het bedrijf. Bij een reductie van fijnstof verdergaand dan de Milieukeur norm, mag per % lagere fijnstofemissie 1% meer energie worden verbruikt.
  • De eis vervalt dat de mest op het bedrijf wordt ingedroogd tot gemiddeld 75% droge stof.
  • Er zijn eisen gesteld aan de verstrekking van maagkiezel en grit.
  • Voor de uitgelegde leghennen geldt een maximale transportduur van 6 uur.
  • Er zijn nieuwe keuzemaatregelen opgenomen waarmee punten kunnen worden verdiend. Dit betreft het gebruik van duurzamere verpakkingsmaterialen, inzicht krijgen in de feedprint (CO2 footprint van het pluimveevoer), verduurzamen van de voer-, mest- en/of eiertransporten, verkorten van de transportduur van levende leghennen tot 4 uur en gebruik maken van klimaatgestuurde transportwagens.


Certificeren
Op de Milieukeur-website staat alle informatie over het certificatieproces onder het menu ‘Voor producenten/handel’:


Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Annika de Ridder (070 358 63 00, aderidder@smk.nl).
 

Terug naar overzicht