Nieuws & Persberichten

Verwarring over ‘Eigen milieucertificaat tuinbouw’

Op 14 maart publiceerde GF Actueel een artikel onder de kop/inleiding: “Tuinbouw test eigen milieucertificaat. Afzetpartijen willen nog voor de zomer een eigen sectorsysteem voor milieu testen naast of in plaats van Milieukeur".

Artikel verwarrend
SMK en GroentenFruit Huis (GFH) ervaren dit artikel als verwarrend. GFH is niet bezig met een eigen certificatiesysteem, maar heeft de Milieukeur criteria als uitgangspunt genomen met het doel hierin een verbeterslag te realiseren ten behoeve van de uitrol naar een grote groep gebruikers (teelt en handel).

Inbreng stakeholder
SMK beschouwt het initiatief van het GroentenFruit Huis als kritische inbreng van één van de stakeholders, en zal deze inbreng in de 2e helft van dit jaar meenemen in de gebruikelijke procesgang van begeleidingscommissies, hoorzitting en besluit van het College van Deskundigen. Indien er voldoende draagvlak is voor de voorgestelde wijzigingen bij alle stakeholders zal aanpassing van de Milieukeur criteria plaatsvinden.

Procesgang
De Milieukeur criteria worden ontwikkeld met inspraak van de diverse belanghebbenden en uiteindelijk vindt besluitvorming plaats door het College van Deskundigen. Deze standaardprocedure zorgt voor draagvlak bij alle stakeholders. Het totale proces van criteriaontwikkeling wordt gedetailleerd toegelicht op de website van SMK.

Meer informatie
• SMK, Gijs Dröge (directeur), 070 358 63 00, gdroge@smk.nl
• GroentenFruit Huis, Peter Verbaas (directeur), 079 368 1120, verbaas@groentenfruithuis.nl


Artikel onjuist en verwarrend
Terug naar overzicht