Nieuws & Persberichten

SMK en GroentenFruit Huis werken samen aan vernieuwing Milieukeur

Zoetermeer, 21 april 2017GroentenFruit Huis en SMK (Stichting Milieukeur) hebben afspraken gemaakt om samen te werken aan de vernieuwing van Milieukeur. Enkele van de uitgangspunten zijn dat de ambities ten aanzien van milieuwinst ten minste gelijk blijven en dat de eisen een kwalitatief goed product en economisch verantwoorde teelt mogelijk maken.

Stappen zetten in verduurzaming
De Milieukeur certificatieschema’s voor open en bedekte teelten, worden waar mogelijk praktischer en doelgerichter. De ambitie is om met de schema’s internationaal voorop te lopen met verduurzaming. De groente- en fruitsector heeft al langer de behoefte om te verduurzamen. De roep van diverse NGO’s en retailers heeft het proces versneld om te komen tot een certificeringssysteem waarmee de verduurzaming wordt geborgd. De voorstellen voor verduurzaming van de groente-, fruit- en paddenstoelenteelt, die een werkgroep met vertegenwoordigers van GroentenFruit Huis, LTO Glaskracht Nederland, NFO en Nefyto hiervoor heeft ontwikkeld, worden binnen een begeleidingscommissie van SMK voor implementatie verder uitgewerkt. Deze begeleidingscommissie zal bestaan uit een aantal leden van de werkgroep en worden aangevuld met vertegenwoordigers vanuit de voedingstuinbouw, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Naar een vernieuwde versie Milieukeur
De begeleidingscommissie is in de werkwijze van SMK het orgaan dat voorstellen ontwikkelt voor herziening van het certificatieschema. Na toetsing door het College van Deskundigen worden deze voorstellen ter sprake gebracht in een hoorzitting. Dit college besluit uiteindelijk over de voorstellen. De ambitie is om dit proces in 2017 te doorlopen zodat in 2018 langs deze vernieuwde versie gecertificeerd kan worden. Omdat de overschakeling naar Milieukeur voor veel telers en teelten nieuw is en het certificatieschema wordt herzien, zal het schema de komende seizoenen waarschijnlijk meerdere bijstellingen kennen. De keten zal veel effort steken in de begeleiding van telers om de verduurzamingsstappen mogelijk te maken.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • GroentenFruit Huis: Peter Verbaas - Projectdirecteur Voedselveiligheid & Ketenborging of Wilma van den Oever - Communicatie 079 – 368 11 13 of 06 30 986476
  • SMK: Gijs Dröge - Directeur of Wim Uljee - Communicatie 070 358 63 00 of 06 531 77 112

SMK werkt al 25 jaar voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen.

GroentenFruit Huis staat voor de belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit en is een bron van kennis en inspiratie. De totale omzet van de groente- en fruitsector in Nederland bedraagt € 13 miljard. De leden van GroentenFruit Huis vertegenwoordigen ongeveer tachtig procent van deze omzet.

Terug naar overzicht