Nieuws & Persberichten

Uitnodiging hoorzitting Barometer Duurzame Bloemist 19 mei 2017

SMK heeft, na evaluatie van de huidige criteria, voorstellen opgesteld voor de herziening het certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist. Voordat het College van Deskundigen agro/food plantaardig deze criteria definitief vaststelt, organiseert SMK een openbare hoorzitting.

De volgende aandachtspunten zullen tijdens de hoorzitting onder andere aan de orde komen:

  • De wegingsfactoren bij het berekenen van het percentage duurzame inkoop komen te vervallen en worden vervangen door nieuwe keuzemaatregelen voor extra inkoop van biologisch, Milieukeur en Fairtrade.
  • Aangepaste eisen voor afvalscheiding.
  • Nieuwe keuzemaatregel voor aanvullend assortiment, met duurzamere vazen en potterie.
  • Nieuwe keuzemaatregelen voor transport en vervoer.

Datum en locatie

De hoorzitting Barometer Duurzame Bloemist vindt plaats op:

  • Vrijdag 19 mei 2017 10.00 – 11.30 uur.
  • Locatie: SMK - Alexanderveld 7, 2185 DB in Den Haag.

Aanmelding

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden per e-mail (smk@smk.nl) of door het antwoordformulier in te vullen en op te sturen naar SMK.

Na uw aanmelding wordt het conceptschema met de voorgestelde wijzigingen voor de hoorzitting naar u toegestuurd. Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 11 mei.

Indien u opmerkingen heeft bij het huidige schema kunt u dit per e-mail of op het antwoordformulier aangeven. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Annika de Ridder (e-mail: AdeRidder@smk.nl).

Terug naar overzicht