Nieuws & Persberichten

Topkeurmerken duurzame landbouw Noord-Brabant

Van alle landelijke keurmerken dragen EKO, Milieukeur en Beter leven het meeste bij aan de ambities van Noord-Brabant voor het verduurzamen van de agrofood.

Daarnaast zijn er diverse koplopers in de sector die ook veel bijdragen, zoals De Vegetarische Slager, Keten Duurzaam Varkensvlees, Rondeel, Veldleeuwerik en korte meerwaardeketens. Dit blijkt uit een studie die de provincie heeft gedaan naar verschillende vormen van verduurzaming van de landbouw en voedselketens. De provincie wil daar waar mogelijk de Topkeurmerken en koplopers ondersteunen.

Meer info

  • Download 'Statenmededeling. Vergelijkend onderzoek verduurzaming van de landbouw en voedselketen' en Bijlage 1: Vergelijkend onderzoek naar verschillende vormen van verduurzaming van de landbouw en voedselketen'. Daarin staat onder meer:
  • "Wij ondersteunen (initiatieven van) top-keurmerken en koplopers om nog duurzamer te worden vanwege hun aanjagende rol in verduurzaming van de gehele landbouw. Top-keurmerken en koplopers vormen de sleutel voor verduurzaming omdat hierbij:
    • meerdere duurzaamheidsaspecten het best worden geborgd en geïntegreerd in de keten;veel innovaties ontstaan die na verloop van tijd worden overgenomen in de gangbare landbouw waardoor deze sneller verduurzaamt.
  • Een topkeurmerk kenmerkt zich door een hoge duurzaamheidsambitie, transparantie en onafhankelijke controle. Met koplopers worden bedoeld (groepen van) ondernemers, al dan niet agrariërs, die met een vernieuwend en duurzamer concept zich onderscheidend in de markt zetten en meerwaarde weten te creëren. Vormen van verduurzaming die zich beperken tot een specifieke techniek en het bedrijfsniveau zijn waardevol voor versterking van de duurzaamheidsprestaties van keurmerken, koplopers en (in het kielzog) ondernemers in de gangbare landbouw.
Terug naar overzicht