Nieuws & Persberichten

Begeleidingscommissie Milieukeur brandblusmiddelen

In mei kwam de begeleidingscommissie Milieukeur Brandblusmiddelen bijeen om over voorstellen voor herziening van de criteria te overleggen. Onderwerpen van discussie waren o.m.:

  • End of life criteria om de keten te sluiten (circulaire economie)
    Aanbeveling van de commissie is om poederblussers nu ook onder Milieukeur te brengen, met als voorwaarde een nog uit te werken hergebruikscriterium (massabalans-benadering)

  • Uitbreiding voor Milieukeur met spuitbus- en poederblussers
    Spuitbusblussers zijn ontworpen als wegwerpartikel. Vanwege hun beperkte maximale levensduur (36 maanden) beveelt de begeleidingscommissie aan deze niet voor Milieukeur in aanmerking te laten komen

  • Maximum fluorgehalte
    De fluoreis zou gelijk moeten blijven: een differentiatie naar fluorgehalte en brandintensiteit is niet wenselijk vanwege de benodigde functionaliteit

Meer informatie
Het verslag van de begeleidingscommissie en het herzieningsrapport zijn opvraagbaar bij SMK. Besluitvorming vindt de komende tijd plaats; ondertussen is de geldigheid van de huidige criteria ongewijzigd verlengd tot 1 december dit jaar.

  • Ineke Vlot, Programma Manager non-food, 070 358 63 00, ivlot@smk.nl.
Terug naar overzicht