Nieuws & Persberichten

Ongewijzigde verlenging criteria Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten

Het huidige certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten is geldig tot 1 juli 2017. Het College van Deskundigen agro/food besloot om dit certificatieschema ongewijzigd te verlengen tot 1 juli 2018. 

Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten bestaat uit verplichte basiseisen voor alle bewerkers en verwerkers en keuzemaatregelen voor de drie thema’s ‘Milieuzorgsysteem’, ‘Verpakkingen’ en ‘Afval’. Voor elk van deze thema’s kan een ondernemer een keuze maken uit meerdere maatregelen waarbij een minimum aantal punten behaald dient te worden.

Het certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten bestaat uit:

 • Specifieke eisen voor bewerkte en verwerkte producten
 • Aanvullende/specifieke eisen voor:
  • Bierbrouwers
  • Varkensslachterijen
  • Rundveeslachterijen
  • Pluimveeslachterijen
  • Slagerijen en supermarkten

Download certificatieschema

Meer informatie

Annika de Ridder, projectleider agroketens bij SMK, aderidder@smk.nl of 070 358 63 00.

Terug naar overzicht