Nieuws & Persberichten

Publicatie herzien certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist

Het College van Deskundigen agro/food Plantaardig stelde de criteria vast na evaluatie van de bestaande criteria en een openbare hoorzitting die op 19 mei 2017 werd georganiseerd. Nieuwe keurmerkhouders moeten voldoen aan deze herziene criteria; voor bestaande keurmerkhouders geldt voor twee onderdelen een ingangsdatum van 1 januari 2018. Voor het berekenen van het inkooppercentage duurzamere producten en het gebruik van het Milieukeur logo geldt voor bestaande certificaathouders een overgangstermijn van een half jaar.

Wijzigingen Barometer versie 12 naar versie 13

In het herziene certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist zijn onder meer de volgende nieuwe en aangepaste eisen opgenomen:

  • Het aandeel duurzamer ingekochte producten wordt anders berekend, waarbij alle geaccepteerde certificaten even zwaar meetellen voor het inkooppercentage van de bloemist. Ook zijn er enkele sociale certificaten opgenomen (Kenya Flower Council Silver Standard, EHPEA Silver Level en Florverde Sustainable Flowers).
  • Om de inkoop van biologische bloemen te blijven stimuleren is de keuzemaatregel voor inkoop van biologische bloemen en planten aangepast. Er kunnen meer punten worden verdiend als er relatief meer biologisch wordt ingekocht.
  • Bloemisten die alle energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd mogen de energiescan minder frequent uitvoeren.
  • Biologisch afbreekbare vazen en potten komen voor punten in aanmerking.
  • De keuzemaatregelen voor voertuigen waarmee transport van bloemen en planten plaatsvindt zijn aangepast. Er is onderscheid aangebracht tussen eigen transport door de bloemist en de verduurzaming van ingehuurde vervoerders.
  • Verder zijn er nieuwe keuzemaatregelen opgenomen met betrekking tot: duurzamere draagtassen, educatieve activiteiten voor medewerkers en het uitvoeren van een arbo-technische bedrijfsscan.

Certificeren

Op de Barometer website staat alle informatie over het certificatieproces onder het menu ‘Voor bloemisten’:

Meer informatie

Annika de Ridder, projectleider agroketens bij SMK, aderidder@smk.nl of 070 358 63 00.

Terug naar overzicht