Nieuws & Persberichten

90 ha* Milieukeur-areaal DOOR

Jordy van der Lans, kwaliteitsmanager bij SweetPoint.Het Milieukeur gecertificeerde areaal van producentenorganisatie DOOR groeit met 20 hectare door de certificatie van alle productielocaties van Sweetpoint waar zoete puntpaprika's worden geteeld. Het totale areaal Milieukeur van DOOR komt hierdoor op 90 hectare*.
De verdere verduurzaming van de productie is een speerpunt van DOOR en al haar aangesloten telers. Diverse maatregelen op het gebied van energie, water, middelen en 100% gebruik moeten op termijn zorgen voor een volledig duurzame productie, zo meldt DOOR. Omdat de criteria van Milieukeur betrekking hebben op de hele levenscyclus van een product of dienst, sluit deze certificering goed aan bij de gestelde doelen.

Inzicht en bewustwording
Milieukeur is een van de handvatten, die DOOR hanteert om de milieudruk van haar producten verder te verkleinen. Een belangrijk voordeel van Milieukeur voor de aangesloten telers is het geboden inzicht of hij duurzamer is geworden. Deze vooruitgang kan gemeten worden door de resultaten te vergelijken met die van voorgaande jaren. Volgens Jordy van der Lans, kwaliteitsmanager SweetPoint, bevordert dit inzicht ook de bewustwording van de medewerkers op de productielocaties. “Met name op het gebied van efficiënt energie- en waterverbruik”, aldus Jordy.

Klantvraag
"Duurzaamheid leeft bij onze klanten”, vertelt Els Weerdenburg, kwaliteitsmanager bij DOOR. “Het voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten is een belangrijke motivatie voor ons om aan te sluiten bij Milieukeur. Regelmatig ontvangen wij vragen over de duurzaamheidsactiviteiten van onze telers. Het kwaliteitsbeleid van DOOR is er dan ook opgericht om proactief in te spelen op de huidige en toekomstige wensen van de klant.”

Bron: http://www.groentenet.nl/

*Update Milieukeur: onlangs werd ook de locatie VD Holland 1 gecertificeerd (9.6 hectare), waardoor het totaal nu 100 hectare bedraagt. DOOR verwacht dat binnenkort nog meer locaties worden gecertificeerd.

Het voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten is een belangrijke motivatie voor ons om aan te sluiten bij Milieukeur
Terug naar overzicht