Nieuws & Persberichten

Hoorzitting Milieukeur Bolbloemen 22 augustus 2017

PearlSMK heeft het concept certificatieschema Milieukeur Bolbloemen opgesteld en organiseert daarvoor een hoorzitting. Belangstellenden kunnen hun visie geven op dit certificatieschema. De input van deze openbare inspraakronde wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food plantaardig bij het definitief vaststellen van het certificatieschema per 15 september 2017.

Bij Milieukeur bolbloemen gaat het over de zogenaamde broeierij van bolbloemen voor onder meer tulpen, lelies, narcissen en hyacinten. De bedoeling is dat de retail vanaf eind 2017 duurzame Milieukeur snijbloemen kan aanbieden.

Het schema Milieukeur bolbloemen werd ontwikkeld in overleg met broeiers van bolbloemen, externe deskundigen, de retail en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en is een logisch vervolg op het bestaande schema Milieukeur bloembollen. Op dit moment is 240 hectare aan bloembollen onder Milieukeur gecertificeerd met enkele honderden soorten tulpen, narcissen, irissen en krokussen.

De hoorzitting Milieukeur Bolbloemen vindt plaats op:

 • Dinsdag 22 augustus van 10.00-12.00 uur
 • Kantoor SMK, Alexanderveld 7, Den Haag
 • U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden per e-mail (smk@smk.nl) door middel van het antwoordformulier. Op dit antwoordformulier kunt u aangeven of u het conceptschema vooraf wilt ontvangen.

Aandachtspunten hoorzitting

 • Voor Milieukeur bolbloemen zijn gecertificeerde bloembollen, biologisch of Milieukeur, als uitgangsmateriaal verplicht
 • Verbod op gebruik van neonicotinoïden
 • Verplicht gebruik van stroom uit duurzame bronnen
 • Maximale gebruiksnorm actieve stof gewasbeschermingsmiddelen is voor bolbloemen opgesteld in kilogram per teelt / per hectare
 • Keuzemaatregelen

Strong GoldDuurzamere bolbloemen
Met het Milieukeur certificaat kan de broeierij aantoonbaar duurzamere snijbloemen uit bloembollen leveren. Het certificaat sluit aan bij het ‘Informatiedocument voor duurzaam inkopen van Bloemen en interieurbeplanting’ van de Nederlandse overheid. Ook kunnen handelsbedrijven, bloemisten en tuincentra hiermee voldoen aan de toenemende vraag van consumenten naar gegarandeerd duurzamere snijbloemen. Het certificatieschema Milieukeur Bolbloemen stelt eisen aan:

 • Gewasbescherming
 • Water en nutriënten
 • Energie
 • Lichthinder
 • Afval en verpakkingen

On the way to PlanetProof
Snijbloemen die voldoen aan de eisen van het certificatieschema Milieukeur bolbloemen kunnen ook voor het keurmerk On the way to PlanetProof worden gecertificeerd.

Informatie
Niko Moerman, projectleider plantaardige agroketens, n.moerman@smk.nl of 070 358 63 00.

Antwoordformulier graag vóór 10 augustus retourneren
Terug naar overzicht