Nieuws & Persberichten

Jansen Paprika: “Milieukeur heeft positieve invloed op bedrijfsvoering”

Draagvlak en motivatie creëren bij medewerkers

Al enkele jaren teelt Jansen Paprika onder het Milieukeur-certificaat. Het kunnen borgen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op alle terreinen is niet het enige resultaat. Het trekt ook het kwaliteitsniveau omhoog, en verbetert de betrokkenheid van het personeel.

Milieukeur

Alle bij PapriCo aangesloten bedrijven leveren onder Milieukeur, een certificaat waar inmiddels meerdere supermarktketens naar vragen. "Met Milieukeur voldoe je aan de hoogste eisen waar een groenteteeltbedrijf aan kan voldoen. Als je onder dat bovenwettelijke certificaat teelt, ben je in de breedste zin van het woord bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het heeft betrekking op alle gebieden, zoals milieu, arbeid, personeelsbeleid, water en energie."

Wat Jansen betreft, zou het goed zijn als meerdere Nederlandse glastuinbouwbedrijven de bedrijfsvoering en het telen volgens de regels van dit certificaat zou omarmen. "Daarmee kunnen we onze voorsprong op Europa en de rest van de wereld behouden, en onderscheidend blijven. Want ook onze buitenlandse concurrenten maken stappen op het gebied van schoner telen, en proberen op allerlei manieren te vertellen dat ze daar goed mee bezig zijn." Aan de gestelde Milieukeur-normen valt volgens de telers net te voldoen, al vraagt het de nodige aandacht. "Het is vooral discipline. En je moet er draagvlak en motivatie voor weten te creëren bij je medewerkers. Want in je eentje lukt het ie als ondernemer niet."

Positieve uitstraling

Milieukeur is daarbij volgens Jansen beslist veel meer dan een verplichte last om veel te registreren, en om de gang van zaken op het bedrijf te borgen. Veel belangrijker is de gevraagde actieve aandacht om meer te plannen en verbeterpunten aan te brengen. Doelen stellen, en vervolgens aan de gang gaan om die te halen. Het heeft ook een positieve uitwerking op de bedrijfsvoering. "Medewerkers worden veel bewuster van waar we mee bezig zijn. Dat geeft betrokkenheid. Je doet het samen. Ze denken mee. Dat heeft een positieve uitstraling."
Dit heeft ook z'n weerslag op de teelt. "De kwaliteit van de paprika's gaat ervan omhoog. En tussen de drie PapriCo-bedrijven merk je dat we uniformer worden in het eindproduct. We controleren ook elkaars kwaliteit" Daarnaast is er een eigen onafhankelijk keursysteem opgezet. En er zijn bijvoorbeeld regelmatig bijeenkomsten van DC-medewerkers met de sorteer-verantwoordelijke over de gewenste manier van aanleveren. "Zodat alle neuzen één kant op blijven staan."

Bijdrage aan scouten

Af en toe komen er in de richtlijnen voor het Milieukeur-certificaat ook nieuwe hoofdstukken en modules bij. "Zoals laatst over welke gewasbeschermingsmiddelen nog wel en niet meer gebruikt mogen worden binnen Milieukeur. Ons middelenpakket is heel smal. Het moet echt maximaal biologisch. Met alleen pleksgewijze correcties als het niet anders kan." Om dat te realiseren wordt veel aandacht besteed aan het scouten. "Nog meer dan voordat we met Milieukeur begonnen. Met meer controle hou je ziektes en plagen beter in de hand."

Bron: Gedeelte van een groter artikel, overgenomen uit Magazine Groenten & Fruit Actueel april 2017. Tekst Peter Visser. Foto's: Paprico.

Met Milieukeur kunnen we onze voorsprong op Europa en de rest van de wereld behouden, en onderscheidend blijven
Terug naar overzicht