Nieuws & Persberichten

Eerste bijeenkomst Begeleidingscommissie Milieukeur Plantaardige producten 2018

Een breed samengestelde Begeleidingscommissie komt op maandag 4 september voor de eerste keer bijeen om het nieuwe conceptvoorstel voor het certificatieschema Milieukeur Plantaardige producten 2018 te bespreken. Op 2 oktober is een tweede bijeenkomst gepland; mogelijk volgt nog een derde.

In de commissie zijn vertegenwoordigd:

Telersverenigingen
Telersvereniging fruit Fruitmasters
Telersvereniging open teelt The Greenery
Telersverenigingen / tussenhandel GroentenFruit Huis
Telersvereniging glastuinbouw Harvest House
Handel
Aardappelhandel Nederlandse Aardappel Organisatie
Handel sierteelt Royal Floraholland
Telers
Telersbelangen LTO Glaskracht Nederland
Telersbelangen LTO
Teler boomkwekerij Boot en Dart
Teler open teelt Mts. Burgers (akkerbouw)
Teler sierteelt Ter Laak Orchideeën
Teler bedekte teelt Royal Pride
Retail
Jumbo
Superunie
Onderzoek & Advies
CLM Onderzoek & Advies
Delphy
Maatschappelijke organisaties
Waterschap Unie van Waterschappen
NGO                                              Greenpeace
NGO Stichting  Natuur en Milieu
SMK
Marcel Schuttelaar Voorzitter
Stefanie de Kool Programma Manager plantaardige agroketens
Els Lindeboom Projectleider plantaardige agroketens (Secretaris)

Achtergrond

De sterk toegenomen vraag van retailers naar Milieukeur gecertificeerde plantaardige producten zet een snel groeiend aantal teelt- en handelsbedrijven aan het werk met de Milieukeur criteria. Dat vraagt de nodige inspanning en aanpassingen in de bedrijfsvoering van telers.

Vanuit de belangenorganisatie voor handelsbedrijven en telersverenigingen, het GroentenFruit Huis, is een voorstel neergelegd om de Milieukeur criteria voor AGF te vernieuwen en daarmee certificering voor een grote groep telers werkbaarder te maken. Daarnaast zijn ook van telers, telerorganisaties en andere stakeholders input en wijzigingsverzoeken ontvangen.

SMK is nu bezig deze voorstellen en verzoeken te verwerken in een vernieuwd concept certificatieschema voor alle plantaardige producten. Uitgangspunt van SMK hierbij is dat het huidige ambitieniveau van Milieukeur minimaal gehandhaafd blijft. Dit schema gaat in per 1-1-2018.

Terug naar overzicht