Nieuws & Persberichten

Areaal Milieukeur AGF open teelt verdubbeld

In 2017 is het areaal plantaardige producten met Milieukeur certificaat (*) met 81% gegroeid naar een totaal areaal van 10.916 hectare. Vooral de open AGF-teelt draagt hieraan bij met een groei van 102%; ook het areaal bedekte teelt nam toe met 138%. Het totaal aantal handels- en teeltbedrijven in Nederland en het buitenland groeide met 89% naar 358.


*) ’On the way to PlanetProof’ vervangt in 2018 de naam ‘Milieukeur’, om die reden wordt in de berichtgeving hieronder alleen nog gesproken over ‘On the way to PlanetProof’.

Ook buitenland On the way to PlanetProof

Behalve in Nederland is er ook PlanetProof gecertificeerde teelt in Duitsland, België, Spanje, Italië en Zuid-Afrika. De bedekte teelt in Spanje betreft die in onverwarmde en onbelichte kassen; in Zuid-Afrika wordt citrus geteeld. De Spaanse en Italiaanse teelten gebeuren in opdracht van Nederlandse partijen om daarmee jaarrond de teelt van PlanetProof producten te kunnen waarborgen.

Meer info

Terug naar overzicht