Nieuws & Persberichten

SMK stelt nieuwe algemene certificatievoorwaarden vast

Naar aanleiding van de herziening van het certificatieschema Milieukeur Plantaardig (nu On the way to PlanetProof) zijn ook de algemene voorwaarden onder de loep genomen. Die voorwaarden stonden zowel geformuleerd als ‘algemene eisen’ in het certificatieschema, als in het ‘reglement Milieukeur’. De regelingen bevatten de nodige overlap, en moesten ook worden aangepast vanwege de herziene werkwijze die de Raad van Accreditatie hanteert. Deze Raad houdt toezicht op certificatieschema’s en de wijze waarop deze in audits worden gecontroleerd.

SMK hanteert daarom, per 1 maart 2018, nieuwe ‘algemene certificatievoorwaarden’ die van toepassing zijn op de certificerende instellingen en de certificaathouders On the way to PlanetProof voor alle plantaardige producten. Bedrijven die een aanvraag doen voor certificatie worden gevraagd met deze algemene certificatievoorwaarden in te stemmen. De voorwaarden zijn opgesteld met dank aan de inbreng van een groot aantal certificerende instellingen.

Terug naar overzicht