Nieuws & Persberichten

Groei On the way to PlanetProof

In de plantaardige open teelt wordt er intensief gewerkt aan certificering voor On the way to PlanetProof. Dat blijkt uit de vele vragen die bij SMK binnenkomen en de interesse voor trainingen.

Voor nieuwe keurmerkhouders geldt dat zij een ingangsaudit en vervolgens een teelt/oogst audit krijgen, voordat bij positieve beoordeling het certificaat wordt uitgereikt. Voor de open teelt wordt daarom de groei verwacht van het aantal certificaten en areaal in de tweede helft van het jaar. De groei van open teelt in het eerste kwartaal komt voor rekening van Spanje met een plus van 220 hectare.

Groei bedekte teelt

In de bedekte teelt is de verwachte groei van PlanetProof al wel goed zichtbaar. In het eerste kwartaal is er een toename van 80 hectare en 32 nieuwe bedrijven, voor het merendeel in Nederland.

Ook buitenland On the way to PlanetProof

Behalve in Nederland is er ook PlanetProof gecertificeerde teelt in Duitsland, België, Spanje, Italië en Zuid-Afrika. De bedekte teelt in Spanje betreft die in onverwarmde en onbelichte kassen; in Zuid-Afrika wordt citrus geteeld. De Spaanse en Italiaanse teelten vinden plaats in opdracht van Nederlandse partijen om daarmee jaarrond het aanbod van PlanetProof producten te kunnen waarborgen.

Meer info

Terug naar overzicht