Nieuws & Persberichten

Rondeel: “Aan ideologie heb je niks, je moet het in de praktijk brengen”

Milieukeur-certificaathouder Rondeel timmert aan de weg met een paar nieuwe ontwikkelingen: bijvoorbeeld in diervriendelijker kippen vangen.

Kippen vangen op z’n Zweeds, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Directeur Peter Koelewijn van het Rondeel legt uit: “Eigenlijk zijn we door de dierenrechtenorganisatie Eyes on Animals gewezen op de Zweedse vangmethode. Deze methode levert veel minder stress op bij de kippen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In het kort uitgelegd: normaal gesproken worden de kippen die naar de slacht gaan, bij het vangen aan de poten gepakt en op hun kop met vier, vijf tegelijk, in een krat op transport gezet. Bij de Zweedse vangmethode pak je de kip met één hand onder de kip en één hand voor de borst en gaan ze met twee à drie tegelijk, rechtop het krat in.”

SNELLE VANGPLOEG

“We wilden het graag uitproberen”, vervolgt Peter, “maar we hadden onze twijfels bij de haalbaarheid qua tijdsduur en dus kosten. We hebben hier tien afdelingen met in totaal 36.000 kippen, daar mag je dus wel even voor uittrekken als je ze via deze methode wilt vangen. Omdat het Rondeel qua vorm uit een aantal taartpunten bestaat, konden we vrij gemakkelijk een experiment uitvoeren in één punt met 3.600 kippen. En wat bleek? De vangploeg werkte sneller dan we dachten. We rekenden op zes keer zo lang als normaal en dat werd drie keer zo lang. Dat viel dus mee, maar het was commercieel nog niet acceptabel. We hebben daarom nagedacht over hoe we met gebruikmaking van het natuurlijk gedrag van de kip het vangproces kunnen versnellen. Dat is gelukt door steeds vanaf een paar dagen van tevoren op het ‘vangtijdstip’ wat voer op de bodem te strooien, om zo de kip naar de grond te lokken. Met deze aanpassing duurt de Zweedse vangmethode nog steeds twee keer zo lang als de reguliere vangmethode, maar wij vinden dat de winst in dierenwelzijn daar tegenop weegt.”

MEER DIERVRIENDELIJKHEID

De nieuwe vangmethode past in een ontwikkeling naar steeds meer diervriendelijkheid, vindt Peter. “Al in 2010 begonnen wij als eerste met kippen met ongekapte snavels. Nu wordt dat voor iedere kippenboerderij verplicht. Maar ook qua milieumaatregelen ontwikkelen we steeds door. In 2013 hebben we het voor elkaar gekregen de leghennen ook na hun productieve leven te verwaarden, door het vlees voor menselijke consumptie te mogen leveren aan een cateraar van vliegtuigmaaltijden. Verder zijn we met de start van Micro-Rondelen in Amsterdam en Den Haag op weg om ons concept ook kleinschalig in de stad te integreren. Onderdeel daarvan is dat we onze eieren ‘zero emission’ bezorgen, met elektrisch vervoer. En met de verhuizing van het Mini-Rondeel naar een zorgboerderij in Muiden geven we invulling aan sociaal ondernemen.”

STEVIG RENDEMENT

Directeur Peter Koelewijn van het RondeelPeter ziet voordelen in zijn voorlopersrol. “Er zijn wel meer dingen die wij al eerder hebben ingevoerd en straks de norm zullen worden. Zo hoefden wij bijvoorbeeld nooit het beruchte Fipronil te gebruiken. Dat komt doordat wij een paddenstoelvormige zitstok hebben, waarlangs een elektrisch draadje loopt. Dat gebruiken we om de bloedluis te doden, die irritatie en gezondheidsproblemen bij de kippen veroorzaakt. Zo proberen we doorlopend te laten zien hoe het anders kan, in de kippensector. Misschien krijgen we daar nu nog geen waardering voor, maar het zal zich zeker in de toekomst uitbetalen, is mijn overtuiging. En we maken met al die extra maatregelen ook nu al een stevig rendement. Vandaar dat ik weleens zeg: aan ideologie hebben we niks, je moet het in de praktijk brengen! Dat ons concept veel potentieel heeft, blijkt ook uit de internationale belangstelling vanuit China, waar nu ook een Rondeel is. Hollands glorie in China! Zo gaan diervriendelijk produceren hand in hand met milieuvriendelijk produceren én commercieel succes.”

Aan ideologie heb je niks, je moet het in de praktijk brengen.
Terug naar overzicht