Nieuws & Persberichten

Zoekmodule van On the way PlanetProof werkt; terugroepactie van appels en peren

Deze week heeft een retailer een terugroepactie gedaan van appels en peren die onterecht waren gelabeld met het keurmerk On the way to PlanetProof. Een fruithandelaar bleek niet gecertificeerd te zijn voor de handel in PlanetProof fruit.

Een en ander kwam aan het licht door een oplettende consument. Bij het intypen van het registratienummer dat was afgebeeld op verpakte appels in de PlanetProof zoekmodule bleek de naam van een champignonteler te verschijnen. Hierop is direct actie ondernomen, contact gezocht met de retailer, die dezelfde dag de terugroepactie in gang zette. Van dit geval is – conform het SMK handboek – een klacht opgenomen in het klachtenregister. De fruithandelaar kan een boete tegemoet zien. Overigens bleek dit geen geval van bewuste misleiding, maar meer onwetendheid met de certificatievoorwaarden van PlanetProof. De handelaar heeft deze week de certificering in gang gezet, zodat op korte termijn het fruit op de juiste wijze gelabeld weer in de schappen ligt.

Verhoging frequentie steekproeven

Binnen het protocol van PlanetProof is ingebouwd dat er in ketens onaangekondigde steekproeven kunnen worden gehouden. Dit wil zeggen dat een certificatie instelling een product van een retailer in de gehele keten terugtraceert en controleert op de PlanetProof borging. Naar aanleiding van bovengenoemde case, en de groei van het aantal PlanetProof producten in de schappen, zal SMK deze frequentie verhogen naar 4 keer per jaar.

Verantwoordelijkheid retail

Deze case geeft ook aan dat er een verantwoordelijkheid bij de retail ligt wanneer die verpakt product aanbiedt aan consumenten. Het is belangrijk dat bij de inkoop wordt gecontroleerd dat een product is gecertificeerd en dat een daarbij behorend certificaat het geheel borgt. SMK zal retailers hier op wijzen.

Terug naar overzicht