Nieuws & Persberichten

Uitnodiging hoorzitting On the way to PlanetProof Plantaardige producten Centraal Europa

Herzieningsproces najaar 2018

De PlanetProof criteria voor plantaardige producten Centraal Europa worden jaarlijks herzien en per 1 januari 2019 zijn de nieuwe eisen geldig. Tijdens de herziening worden de criteria aangepast en worden onderdelen van het schema verduidelijkt. Op de PlanetProof website wordt een toelichting gegeven op het herzieningsproces.

Vanwege de grote veranderingen die begin 2018 zijn doorgevoerd in het certificatieschema, wordt de herziening van najaar 2018 met name gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de werkbaarheid en haalbaarheid van het schema. Dat betreft ook de verbetering van de internationale toepasbaarheid.

Daarnaast wordt een klimaatmodule voor de open teelt ontwikkeld en vindt een update plaats van de lijsten actieve stoffen waarvoor aanvullende voorwaarden gelden (bijlage 2c lijst I en lijst II) en groene middelen op basis van nieuwe toelatingen en inzichten.

Hoorzitting 8 november

Als onderdeel van de herziening houdt SMK op 8 november een openbare hoorzitting waar vragen kunnen worden gesteld en kan worden gereageerd op het finale voorstel voor het nieuwe certificatieschema. De hoorzitting heeft betrekking op alle plantaardige producten van On the way to PlanetProof. Dit is het laatste inspraakmoment voordat het College van Deskundigen agro/food Plantaardig deze criteria definitief vaststelt.

De hoorzitting On the way to PlanetProof vindt plaats op:

  • Donderdag 8 november 2018
  • 9:30 – 12:00 uur
  • Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein 

Aanmelden via: antwoordformulier (klik op link)

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door uw gegevens in te vullen via de bovenstaande link naar het antwoordformulier. Uiteraard zijn ook collega’s of andere geïnteresseerden van harte welkom, zij kunnen zich op dezelfde wijze aanmelden.

Schriftelijke reactie

Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de hoorzitting is het mogelijk om schriftelijk op de voorgestelde wijzigingen te reageren. U kunt op het antwoordformulier aangeven dat u het conceptschema met de voorgestelde wijzigingen per e-mail wilt ontvangen.

Wij ontvangen uw reactie via het antwoordformulier graag uiterlijk 31 oktober.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met SMK (e-mail: smk@smk.nl / 070 358 63 00).
 
Met vriendelijke groet,
 
Team plantaardige agroketens:

Stefanie de Kool, Els Lindeboom, Jantineke Hofland, Jori Langwerden, John Janssen en Minke van Bentum.Alexanderveld 7 - 2585 DB Den Haag
Nieuw adres per 1-11-2018: Bezuidenhoutseweg 105 - 2594 AC Den Haag
Telefoon: 070 358 63 00
E-mail: smk@smk.nl

Terug naar overzicht