Nieuws & Persberichten

Certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’ voor Melk nu vastgesteld

NIEUW SCHEMA STIMULEERT ZUIVELSECTOR MET VERDERE VERDUURZAMING

SMK publiceert voor duurzamer geproduceerde melk het certificatieschema met het internationale keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. In navolging van de groente- en fruitsector kan nu ook de zuivelsector een grote stap voorwaarts zetten in integrale verduurzaming. Bij de ontwikkeling van het certificatieschema zijn tal van maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en wetenschap betrokken.

Om het keurmerk te mogen dragen, moet de melk zowel voldoen aan de eisen van diergezondheid en dierenwelzijn, als aan biodiversiteit en klimaat. Daarnaast moet de melk voldoen aan criteria voor weidegang en grondgebondenheid. Het betreft een open schema zodat deelname mogelijk is voor alle zuivelproducenten. Voor de verwerking van melk tot gecertificeerde zuivelproducten is het certificatieschema ’Bewerkte en Verwerkte producten’ van toepassing.

Met het nieuwe schema verwacht SMK een stevige impuls te geven aan verdere verduurzaming van deze sector. Zuivelbedrijven, retailers en foodservice tonen belangstelling voor ‘On the way to PlanetProof’ zuivelproducten. Een duurzamere wereld vraagt om juiste keuzes van producenten en consumenten. Het keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ helpt bij het maken daarvan. Alleen melk en zuivelproducten die aantoonbaar volgens de onderliggende duurzaamheidscriteria worden geproduceerd en verwerkt mogen dit keurmerk dragen.

Het College van Deskundigen agro/food Dierlijk van SMK, heeft het certificatieschema vastgesteld. Dit schema geldig is van 6 december 2018 tot 1 januari 2022. Per januari 2020 worden een aantal maatregelen in het schema verder geconcretiseerd én worden een aantal ambitieniveaus verhoogd.

Thema’s integrale verduurzaming

Kort samengevat; om voor PlanetProof in aanmerking te komen, dient een melkveehouder aan de volgende criteria te voldoen:

  • Aan de Algemene eisen zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens/dier, weidegang
  • Aan de thema’s Biodiversiteit, Klimaat en Dierenwelzijn en diergezondheid. Op deze drie thema’s moet de melkveehouder voldoen aan het basisniveau en op minimaal één van deze thema’s aan alle criteria op het hoogste niveau

In Nederland bestaan verschillende vormen van melkveehouderij die elk hun eigen sterktes op het gebied van duurzaamheid hebben. De één presteert beter op biodiversiteit, en de ander op klimaat. Dit integrale schema houdt hier rekening mee. De inschatting is dat er circa 10% van de Nederlandse melkveehouders aan de gecombineerde set van criteria kan voldoen. Er is bewust gekozen om de melkveehouderij op meerdere thema’s verder te verduurzamen. Dit maakt het geheel uitdagend, omdat verbeteringen op één onderdeel soms gepaard gaan met minder hoge scores op andere onderdelen. Het vergt veel vakmanschap om op alle thema’s goed te scoren. Het certificatieschema wordt de komende jaren op basis van opgedane ervaringen aangescherpt.

Klik hier, of op de afbeelding voor een PDF met uitgebreide informatie. Deze infographic geeft een voorbeeld weer van een melkveehouder die bijzonder goed presteert op het thema ‘Biodiversiteit’ en verder voldoet aan de basisniveaus van de thema’s Klimaat en Dierenwelzijn/-gezondheid.

Informatie

Terug naar overzicht