Nieuws & Persberichten

Extra aandacht voor de copyrights van SMK certificatieschema’s, documenten en instrumenten

De downloadpagina’s van alle keurmerken en programma’s die SMK beheert worden vooraf gegaan door een melding over copyrights.

Het auteursrecht was uiteraard altijd al van toepassing op certificatieschema’s, bijbehorende documenten en instrumenten. Door een aantal incidenten de afgelopen tijd vindt SMK het noodzakelijk extra aandacht hiervoor te vragen.

SMK is eigenaar van de certificatieschema’s. Voor de ontwikkeling en het beheer ervan betalen de keurmerkhouders van SMK van de afdracht een vergoeding. Het is daarom niet de bedoeling dat derden er zonder toestemming commercieel gebruik van maken.

De copyright melding die vooraf gaat aan de downloadpagina’s gaat in op:

  • De vrije beschikbaarheid voor directe en niet-commerciële gebruikers
  • De niet-vrije beschikbaarheid voor commercieel gebruik
  • Copyrights

Door het klikken op een button verklaart een lezer zich wel of niet akkoord met de gegeven informatie.

Terug naar overzicht