Nieuws & Persberichten

Start online stakeholderforum over STIP

In het kader van de toetsing van STIP aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor hout (TPAS) nodigt de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) stakeholders uit om hun kennis over en ervaring met STIP te delen op het TPAC stakeholderforum. Het forum is open van 24 juli tot en met 22 augustus.

Aan het eind van de toetsingsprocedure zal TPAC rapporteren over hoe de inbreng via het stakeholderforum is meegewogen in het eindoordeel van de Commissie. Dit rapport kan worden gedownload van de TPAC website.

TPAC toetst houtcertificatiesystemen aan de Nederlandse Inkoopcriteria en brengt hierover advies uit aan het Ministerie van I&W. De commissie is in het leven geroepen omdat de Rijksoverheid zichzelf heeft verplicht om duurzaam in te kopen.


Voor meer informatie: www.tpac.smk.nl of neem contact op met Kim Geene kgeene@smk.nl of +31 (0)70-3586300.

Terug naar overzicht