Nieuws & Persberichten

Uitnodiging hoorzitting certificatieschema Eieren. Dinsdag 8 oktober, Nijkerk

Per 1 januari 2020 vinden wijzigingen plaats op het certificatieschema On the way to PlanetProof Eieren. Als onderdeel van het herzieningsproces organiseert SMK een openbare hoorzitting. SMK nodigt geïnteresseerden van harte hiervoor uit om reacties te geven op de conceptcriteria.

In het herziene certificatieschema worden de aanvullende besluiten en praktijkinbreng uit het afgelopen jaar verwerkt. Ook wordt de naam Milieukeur helemaal uitgefaseerd. Een ander herzieningsonderwerp gaat over het inzichtelijk maken van de milieubelasting van pluimveevoer via de zogenaamde feedprint.

De input van deze inspraakrondes wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food dierlijk bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.

Datum, locatie

Dinsdag 8 oktober 2019 om 9:30 uur in Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 3, Nijkerk.

Aanmelding

U kunt zich tot woensdag 25 september aanmelden voor de hoorzitting. Gebruik het antwoordformulier of schrijf in per e-mail (smk@smk.nl).

Vanzelfsprekend kunnen ook uw collega’s of andere belangstellenden zich aanmelden. Het concept-certificatieschema en een routebeschrijving worden vooraf toegezonden. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de hoorzitting is er de mogelijkheid om alleen het conceptschema te ontvangen. U kunt hierop dan schriftelijk reageren. Neem voor vragen contact op met SMK (tel. 070-3586300, smk@smk.nl).


Herziening Maatlat Duurzame Veehouderij voor pluimvee

Aansluitend op de hoorzitting van On the way to PlanetProof vindt om 11:00 uur een hoorzitting plaats over de Maatlat Duurzame Veehouderij voor pluimveestallen, waarin het concept certificatieschema voor 2020 wordt besproken. Onderdeel van de herzieningsonderwerpen zijn bronmaatregelen voor ammoniakemissiereductie ter verbetering van stalklimaat en daarmee van welzijn en gezondheid van dier en mens. Ook is er aandacht voor maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen (methaan, lachgas) uit de stal verminderen.

Terug naar overzicht