Nieuws & Persberichten

Internationale versie rekentool Organische Stofbalans beschikbaar

Bodemvruchtbaarheid is één van de hoofdthema’s van het keurmerk On the way to PlanetProof. Binnen dit thema is het realiseren van een positieve organische stofbalans (OS-balans) een vereiste. Een organische stofbalans brengt in beeld wat de benodigde aanvoer van organische stof is, om de afbraak van organische stof in de bodem te compenseren.

Update internationaal en Zuid-Europa

Voor de berekening van de OS-balans is er de online rekentool die het Nutriënten Management Instituut (NMI) in opdracht van SMK heeft ontwikkeld. Deze tool was tot nu toe alleen beschikbaar in het Nederlands. Vanwege de internationalisering van On the way to PlanetProof heeft NMI deze rekentool nu ook vertaald naar het Engels en een aantal aanpassingen doorgevoerd voor toepassing van de tool in Zuid-Europa. Een van de aanpassingen betreft de correctie voor de afbraaksnelheid van organische stof in de bodem als gevolg van de hogere bodemtemperatuur in Zuid-Europa. Daarnaast is een aantal nieuwe gewassen toegevoegd aan de database: citrusfruit, perzik, nectarine, abrikoos, meloen en watermeloen.

De nieuwe internationaal toepasbare rekentool OS-balans is beschikbaar via: www.om-balance.org. Hierin is via het menu een keuze te maken voor de Engelstalige of Nederlandstalige versie. Daarnaast kan bij de invoer van de bedrijfsgegevens nu ook een keuze gemaakt worden voor de regio Zuid-Europa. Op termijn zal de nieuwe versie de huidige tool vervangen, maar vooralsnog blijft deze nog toegankelijk om de ingevoerde gegevens niet verloren te laten gaan.

Terug naar overzicht