Nieuws & Persberichten

Zuivelcoöperatie NoorderlandMelk gecertificeerd voor On the way to PlanetProof

Zuivelcoöperatie NoorderlandMelk heeft zich gecertificeerd voor het keurmerk On the way to PlanetProof keurmerk in de categorie Melk. Een groep melkveehouders voldoet aan de eisen van het certificatieschema, dat door SMK is opgesteld.

Het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof bewijst ('proof') dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd met aandacht voor de natuur, milieu, klimaat en dierwelzijn.

Boeren en tuinders streven met het keurmerk om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten ('On the way to...').

Terug naar overzicht