Nieuws & Persberichten

Uitnodiging hoorzitting On the way to PlanetProof Melk

De criteria van het keurmerk On the way to PlanetProof komen via vastgelegde procedures tot stand. Onderdeel daarvan is het organiseren van openbare hoorzittingen bij nieuwe of herziene certificatieschema’s. Daarin wordt verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties.

HOORZITTING VOOR DE HERZIENING ON THE WAY TO PLANETPROOF MELK

Vanaf 1 januari 2020 vinden wijzigingen plaats in het certificatieschema On the way to PlanetProof voor melk. De herziening gaat over een beperkt aantal herzieningsonderwerpen, die al bij eerste publicatie van het certificatieschema waren aangegeven:

  • uitwerking van maatregelen voor het beheer van natuur en landschap op het melkveebedrijf;
  • opname van KoeData en KoeKompas, beide deel van het landelijke diergezondheidsmonitoringssysteem Koemonitor.

Verder worden de aanvullende besluiten en praktijkinbreng uit het afgelopen jaar in het certificatieschema verwerkt. Ook wordt een nadere specificering van de borging voorgesteld. De introductie van gebruik van groene stroom en verbod op gebruik van glyfosaat op grasland en op erven waren al bij publicatie vastgesteld.  

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op het concept certificatieschema; de input van deze inspraakronde weegt mee bij het definitief vaststellen van het certificatieschema On the way to PlanetProof melk door het College van Deskundigen agro/food dierlijk.

Datum, locatie

Dinsdag 5 november 2019 om 13:00 uur in Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk.

Aanmelding en concept certificatieschema

U kunt zich tot vrijdag 25 oktober aanstaande aanmelden voor de hoorzitting. Gebruik daarvoor het Antwoordformulier of schrijf in per e-mail (smk@smk.nl). Vanzelfsprekend kunnen ook uw collega’s of andere belangstellenden zich aanmelden.

Het concept-certificatieschema en een routebeschrijving worden vooraf toegezonden. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de hoorzitting is er de mogelijkheid om alleen het conceptschema te ontvangen. U kunt hierop dan schriftelijk reageren. Neem voor vragen contact op met SMK (tel. 070-3586300, smk@smk.nl).

Terug naar overzicht