Nieuws & Persberichten

SMK focust eerst op Europa met ontwikkeling certificatieschema ‘On the way to PlanetProof’ voor plantaardige producten

Zowel in Nederland als in Zuid-Europa neemt de groei van de productie met het ‘On the way to PlanetProof’ certificaat snel toe. SMK verwacht over heel 2019 een groei van het areaal met 40%van alle plantaardige producten die geteeld worden onder On the way to PlanetProof certificering.

Deze groei komt onder meer voort uit de vraag van Nederlandse supermarkten naar jaarrond levering van On the way to PlanetProof gecertificeerde aardappelen, groenten en fruit. Omwille van de kwaliteit van de eisen en het certificatieproces focust SMK allereerst op certificatie binnen Europa. Met het ontwikkelen van activiteiten buiten Europa wacht SMK vooralsnog.

Voor het eind van dit jaar zal worden besloten het certificatieschema voor citrus in Zuid-Afrika, vanwege het wegvallen van deelnemers, op non-actief te stellen. Volgend jaar zal SMK opnieuw beoordelen of het opportuun is voor regio’s buiten Europa, zoals Noord-Afrika, een certificatieschema te ontwikkelen.

Om de belangstelling voor On the way to PlanetProof in Europa te verbreden zet SMK in op het verkennen en ontwikkelen van internationale afzetkanalen en retail(ketens).

Groei areaal (hectares) On the way to PlanetProof Plantaardige producten

Meer info

Terug naar overzicht