Nieuws & Persberichten

Uitnodiging: Vakdag over een functioneel, kostenefficiënt en schoon erf

De overheid wil schone boerenerven zonder erfafspoeling stimuleren en heeft daar subsidiegeld voor vrijgemaakt. Speciaal voor melkveehouders uit de provincie Utrecht wordt over dit onderwerp de Vakdag ‘Jouw erf van de toekomst’ georganiseerd.

Uitnodiging

Melkveehouders uit de provincie Utrecht zijn door de projectgroep ‘Polderkennis op Peil’ van harte uitgenodigd voor deze Vakdag. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

  • De Vakdag wordt gehouden op woensdag 13 november 2019
  • 13:00 uur ontvangst met koffie, programma is van 13:15 uur tot 16:00 uur
  • Locatie: Wim Brouwer, Reijerscop 22, 3454 HX De Meern

Programma

Het erf op een boerderij vormt de verbinding tussen de stallen en het land. En biedt plaats aan voeropslag, mestopslag, kalveriglo’s, etc. Kortom: een gebied met veel beweging. En daarmee een uitdaging om het functioneel te gebruiken en goed schoon te houden. Op deze Vakdag gaat het om jouw erfplaatje. We zoomen in op een duurzaam en schoon erf en de voorwaarden om dat te realiseren. Ook kijken we naar de kosten en subsidiemogelijkheden.

Een schoon en duurzaam erf?

Je wilt een functioneel, kostenefficiënt en schoon erf? Dan gaat het om heel concrete vragen en maatregelen als:

  • de optimale loop- en rijlijnen
  • de soorten erfverharding
  • de inrichting van voer- en mestopslagen; omvang en materiaal
  • hygiëne; hoe houd ik mijn erf schoon?

Kostenplaatje en subsidies

Een schoon en duurzaam erf, wat gaat me dat kosten? Een logische en veel gestelde vraag. De overheid wil schone boerenerven zonder erfafspoeling stimuleren en heeft daar subsidiegeld voor vrijgemaakt (zie www.maatlatschoonerf.nl) We praten je bij over de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen. Ook hoor je van de Watermakelaar over de subsidiemogelijkheden van de Provincie in combinatie met het Waterschap.

Informatie

Projectgroep Polderkennis op Peil:

Terug naar overzicht