Nieuws & Persberichten

Reactie gevraagd op concept certificatieschema Groen Label Kas 2020

Tijdelijk verruiming van de emissienorm

Het concept van het herziene certificatieschema Groen Label Kas is gereed, waarbij een tijdelijke verruiming van de emissienorm is voorzien. SMK wil betrokkenen de mogelijkheid geven om een reactie op het conceptschema te geven.

In 2019 is opgemerkt dat er minder aanvragen voor Groen Label Kas waren dan bedoeld. Het doel van Groen Label Kas is verduurzaming te stimuleren bij ca. een derde van de nieuw te bouwen kassen en is vooral gericht op de energiezuinigste bedrijven.

In de intensieve teelten is gebleken, dat de criteria in 2019 werden ervaren als moeilijk haalbaar. In deze teelten is een combinatie nodig van nieuwe technieken en teeltmaatregelen om naar lager energieverbruik (emissie van broeikasgassen) te komen. Er is nu gekozen om een tijdelijke verruiming van de emissienorm toe te kennen wanneer ontvochtigingstechnieken worden geïnstalleerd die zullen bijdragen aan een lager energieverbruik. Op deze bedrijven kan dan ervaring worden opgedaan met deze technieken en kan worden geleerd hoeveel deze technieken betekenen in het verlagen van het energieverbruik.

Zo komt Groen Label Kas (en daarmee toepassing van de overheidsregelingen MIA en Vamil en de Groenregeling) binnen het bereik van de bedoelde doelgroep.

Concept schema, reactie en publicatie

Informatie

Terug naar overzicht