Nieuws & Persberichten

Om tafel voor duurzamere verpakkingsoplossingen

Sluiten de huidige verpakkingseisen voor het keurmerk On the way to PlanetProof nog wel aan bij de laatste duurzame oplossingen voor verpakkingen en afvalverwerking? En hoe kunnen betrokken partijen in de markt samen werken aan de gewenste harmonisatie in de verpakkingsketen? Daarover spraken deelnemers tijdens het rondetafelgesprek dat SMK onlangs samen met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken organiseerde.

“Bij SMK herzien we de verpakkingscriteria voor AGF en zuivel periodiek”, vertelt Annika de Ridder, Projectleider agroketens bij SMK. “Onze hoofdvraag voor de huidige herziening luidt: stimuleren de eisen in het schema nog wel de juiste ontwikkelrichtingen voor duurzamere verpakkingen, want dat is natuurlijk wat we beogen. Vandaar ook dat we bij de herziening altijd de nieuwste oplossingen en inzichten in de afvalverwerking en duurzame verpakkingsindustrie in ogenschouw nemen. Simpel gezegd: je moet weten wat er allemaal aan innovatiefs kan en wat de laatste wetenschappelijke inzichten zijn, om de juiste eisen te kunnen stellen.”

Uitgangspunten verpakkingseisen
Bij de On the way to PlanetProof criteria gaan we er steeds van uit dat verpakkingen de kwaliteit van het eindproduct behouden, voldoen aan voedselveilig-heidseisen én de milieu-impact van de materialen beperken. Om deze doelen te bereiken stelt het certificatieschema een aantal eisen voor kunststof verpakkingen. Naast deze verplichte eisen zijn er ook keuzemaatregelen waarmee deelnemers punten kunnen verdienen.

“Over wat duurzaam verpakken is, verschillen de meningen van betrokken partijen in de markt nog geregeld van mening”, zegt Annika. “Dat maakt de herziening ook een complex vraagstuk.”

Behoefte aan harmonisatie
“De behoefte in de markt aan objectivering en harmonisatie voor duurzamere verpakkingen is dan ook groot”, vult Ineke Vlot aan, Ineke is Programma manager non-food bij SMK. ”Dat bleek ook tijdens onze bijeenkomst in mei. Uniek was dat de hele verpakkingsketen aan tafel zat: van zuivel- tot conservenbedrijven en retail, tot verpakkingsproducenten en afvalverwerkers. Diverse deelnemers spraken daar hun wens uit voor certificering. Ook het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), dat al met zeventien verschillende branches verduurzamingsplannen heeft ontwikkeld, ziet die behoefte aan certificering. Tegelijk is er de vrees dat certificering de innovatie remt. En weer een nieuw logo vinden de deelnemers niet wenselijk.

Maar voordeel van certificering is dat je zeker weet dat een verpakking aan bepaalde eisen voldoet. Dat helpt inkopers en consumenten. Welke rol SMK bij aantoonbare verduurzaming van verpakkingen kan vervullen willen we graag verder onderzoeken met de betrokken partijen,” zegt Ineke. “Alle deelnemers, waaronder ook SMK en KIDV, hebben de gezamenlijke intentie uitgesproken om tot een goede kennisdeling, afstemming en duurzame samenwerking te komen. Met het rondetafelgesprek hebben we daar een mooie eerste stap in gemaakt. In het najaar gaan we opnieuw met elkaar om tafel voor een vervolg.”

Integrale blik houden
“Tijdens de eerste gespreksronde zijn al veel aandachtpunten besproken waar we dan zeker dieper op ingaan”, zegt Annika. “Zoals de noodzaak om op Europees niveau te harmoniseren, omdat veel producenten ook buitenlandse afnemers hebben. Daarnaast is het belangrijk dat we integraal naar de verpakking blijven kijken, als onderdeel van de gehele productieketen. Ook de communicatie met de consument verdient meer aandacht. De beleving van consumenten is vaak anders dan die van verpakkingsdeskundigen."

Aad Hoekstra (A top Packaging) heeft in het Rondetafelgesprek de objectivering van de duurzaamheid van verpakkingen systematisch in beeld gebracht in de vorm van een score voor de CO2-belasting met vier aanvullende ‘markers’. Met als kern de levenscyclusanalyse (LCA) van een verpakking biedt deze systeembenadering een aanzet voor een raamwerk om de duurzaamheid van verpakkingen te bepalen. Vervolgens kunnen criteria worden uitgewerkt om de duurzaamheid van een verpakking te toetsen.

Dit artikel komt uit het SMK e-magazine. Ook het e-magazine ontvangen? Meld je hier aan.

Terug naar overzicht